Očekuju veće prihode od šuma

“Smisao donošenja Programa gazdovanja šumama je ostvarivanje osnovnih funkcija šuma, i to kako privredne, tako socijalne i ekološke, uz obavezu da se za realizaciju mjera moraju obezbijediti neophodna finansijska sredstva iz budžeta”, naveli su iz Ministarstva.

Vlada Crne Gore je usvojila Godišnji program gazdovanja šumama za ovu godinu, koji su izradile stručne službe Uprave za šume, a kojim je predviđeno da će finansijski prihodi po osnovu korišćenja biti uvećani u odnosu na prethodne godine, saopšteno je iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

Kako su pojasnili, finansijski prihodi “planirani Programom gazdovanja šumama po osnovu korišćenja šuma, nedrvnih šumskih proizvoda i lovišta posebne namjene će zbog povećanja cijena drveta kako na globalnom, tako i na regionalnim tržištima, biti uvećani u odnosu na prihode ostvarene prethodnih godina (u 2020. godini iznosili 8,1 milion eura)”.

Ističu da program ima za cilj da šume i šumsko zemljište uživaju posebnu zaštitu, koja se ostvaruje očuvanjem šuma i šumskog zemljišta sa svim njihovim funkcijama, i to kako održivim i multifunkcionalnim gazdovanjem šumama, tako i očuvanjem i unapređenjem biološke i pejzažne raznovrsnosti šuma, što takođe podiže nivo kvaliteta životne sredine.

“Smisao donošenja Programa gazdovanja šumama je ostvarivanje osnovnih funkcija šuma, i to kako privredne, tako socijalne i ekološke, uz obavezu da se za realizaciju mjera moraju obezbijediti neophodna finansijska sredstva iz budžeta”, naveli su iz Ministarstva.

Kako su dodali, usvajanje Programa na sjednici osržanoj prije dva dana i implementacija imaju, u smislu odredbi Zakona o šumama, zadatak kvantifikovanja mjera na gazdovanju šumama po obimu, vrsti i vremenu izvođenja na godišnjem nivou, shodno planskim dokumentima u šumarstvu, a sve sa ciljem obezbjeđivanja održivog gazdovanja i upravljanja šumskim resursima.

“Program predstavlja sveobuhvatan plan aktivnosti Uprave za šume, koje se ogledaju prije svega na preduzimanju mjera na: uređivanju, zaštiti i uzgoju šuma, korišćenju šuma, izgradnji i rekonstrukciji šumskih puteva, korišćenju nedrvnih šumskih proizvoda i upravljanju lovištima posebne namjene”, dodali su iz resora ministra Aleksandra Stijovića.

Naveli su da kada je u pitanju korišćenje šuma program predviđa davanje šuma u državnoj svojini na korišćenje preduzećima iz oblasti drvne industrije, koja su obavezna dobijenu drvnu masu preraditi u sopstvenim kapacitetima za preradu drveta u Crnoj Gori

 

Izvor: Vijesti.me

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor