Oborena nabavka medicinskih sredstava vrijedna 550.000 eura

Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki poništila je, po službenoj dužnosti, tender Fonda za zdravstveno osiguranje(FZO) koji se odnosio na nabavku medicinskih sredstava, odnosno, potrošnog materijala i odgovarajuće opreme iz oblasti labaratorije (hormoni i specifični markeri) za potrebe opštih bolnica u Baru, Beranama, Bijelom Polju, Cetinju, Kotoru, Nikšiću i Pljevljima uz zaključivanje okvirnog sporazuma za period od četiri godine. Vrijednost tendera je procijenjena na 550.000 eura.

FZO, kao naručilac sporne nabavke, 23.decembra 2019. donio je odluku da se kao najpovoljnija na tenderu izabere ponuda firme “Urion”.

Drugorangirani na tenderu je bio “Osmi red-D”, trećerangirana firma “Farmegra”, dok je ponuda firme “Medica” koja se žalila na ovaj tender, odbijena kao neispravna. Javna nabavka je oglašena 6. decembra prošle godine. Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki je utvrdila da Fond „nije na jasan način definisao dokazivanje ispunjenosti tehničkih karakteristika ponuđenih analizatora“, te da je ostalo nejasno da li je bilo potrebno ponuditi jedan, ili kumulativno tri dokaza. Riječ je o katalogu sa označenim ponuđenim tehničkim karakteristikama analizatora, uputstvu za upotrebu aparata i testova, dok je kao treći dokaz bilo potrebno navesti servisno uputstvo.

Uz to, Fond nije tenderskom dokumentacijom predvidio naknadu štete i troškova, kao i zahtjeve od značaja za izvršenje ugovora, dok je nacrtom ugovora predvidio da „troškovi špedicije i transporta ugovorenog potrošnog materija do korisnika padaju na teret dobavljača“.

Komisija je dodatno utvrdila još nekoliko nepravilnosti Fonda zbog čega je ovaj tender u cjelosti poništen po službenoj dužnosti.

Izvor:Vijesti

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor