Search
Close this search box.

Obnoviti proizvodnju u Rudniku uglja Berane

Potrebno je iznaći način da Rudnik uglja Berane nastavi sa radom na tržišnim osnovama, jer je to u interesu vlasnika, zaposlenih, ekonomije i društvene zajednice, istaknuto je na sastanku u Privrednoj komori.

Na sastanku su učestvovali predsjednik PKCG Vlastimir Golubović, ministar za kapitalne investicije Mladen Bojanić, državni sekretar Marko Perunović, predstavnici Opštine Berane, kompanije Metalfer vlasnika Rudnika, Elektroprivrede Crne Gore, preduzeća „Ankara Kjumur“ koji su zainteresovani za investiranje u ovaj privredni subjekat.

Golubović je ukazao na dugu istoriju Rudnika Berane, čiji počeci datiraju prije Prvog svjetskog rata, i njegov značaj za privredu, posebno sjevera Crne Gore.

Projektovani kapacitet rudnika je 250.000 tona, a maksimalna proizvodnja od 106.000 tona je ostvarena 1986. godine. Kompletna proizvodnja uglja se isporučivala Termoelektrani Pljevlja. Vlasnik rudnika od 2014. je kompanija Metalfer koja je zapošljavala 157 radnika. Kada je u martu 2020. godine obustavljena proizvodnja, zaposleno je bilo 86 radnika.

“Ovdje smo da razmotrimo sve mogućnosti da se sačuva ovaj privredni subjekt, što je interesu kompanije, zaposlenih, Opštine Berane i cjelokupne ekonomije Crne Gore”, rekao je Golubović.

Ministar za kapitalne investicije Mladen Bojanić naglasio je da će Vlada tražiti rješenje za Rudnik uglja Berane u korist svih.

“Mi imamo volje i uvjereni smo da možemo doprinijeti da se obnovi proizvodnja u Rudniku”, rekao je Bojanić.

On je ukazao na ograničenja prvenstveno sa ekološkog aspekta koja nameće Evropska energetska zajednica, kao i da rješenje za nastavak rada rudnika koje bude predloženo mora da dobije saglasnost Agencije za zaštitu konkurencije.

“Formirali smo Ministarstvo za kapitalne investicije u čijem su fokusu rudarstvo, energetika, saobraćaj, pomorstvo i investicije. Cilj nam je da pružimo puni doprinos i sa vlasnikom pronađemo rješenje za Rudnik uglja Berane, na dobrobit cjelokupne društvene zajednice”, kazao je ministar.

Govoreći o mogućnosti izgradnje toplane, Bojanić ističe da je riječ o sveobuhvatnom rješenju koje treba detaljno sagledati, te da postoji ekonomska opravdanost s obzirom na to da bi se jednom investicijom riješili brojni problemi, ali da treba uraditi neophodna istraživanja i studije u vezi sa tim projektom.

Pozvao je sve crnogorske opštine da daju predloge za kapitalne investicije, nakon čega će Ministarstvo izabrati prioritete.

Kako je saopšteno iz PKCG Rade Guberinić, izvršni direktor Rudnika uglja Berane, upoznao je učesnike sastanka sa privatizacijama kroz koje je kompanija prošla od 2002. godine.

Sadašnji vlasnik Metalfer uložio je u revitalizaciju rudnika četiri miliona eura, finansirajući oporavak, te subvencionirajući minus koji je kompanija pravila posljednjih godina.

Početkom pandemije obustavljena je proizvodnja, zadržano svega 15 radnika kojima se redovno isplaćuju zarade, a ostali su dobili otpremnine.

“Vlasnik Rudnika uglja i pored navedenih problema u poslovanju je spreman da nastavi proizvodnju, ukoliko se iznađe održiv model”, rekao je Guberinić.

On je ukazao da Rudnik uglja trenutno plaća po osnovu raznih obaveza prema državi (koncesiona naknada, PDV, porezi na nepokretnosti i zarade, doprinosi…) 80.000 eura mjesečno, a da za njegovo rentabilno poslovanje ovaj trošak treba da iznosi 30.000 eura.

Smatra da se ulaskom novog investitora može prevazići ova situacija i ukazao na interesovanje turske kompanije „Ankara Kjumur“, za investiranje u Rudnik. Druga varijanta, prema njegovim riječima, je izgradnja toplane koja bi uz ugalj iz Rudnika koristila komunalni otpad i biomasu.

Luka Jovanović, direktor FC Proizvodnja Elektroprivrede Crne Gore i v.d. direktora Termoelektrane Pljevlja, objasnio je saradnju sa Rudnikom uglja Berane.

“Termoelektrana može da preuzme 150.000 do 180.000 tona beranskog uglja, što čini sedam do 10 odsto proizvodnje Rudnika uglja Pljevlja”, kazao je Jovanović, koji takođe smatra da je kvalitetno rješenje za Rudnik izgradnja nove toplane.

Hamdi Goksu, predstavnik kompanije „Ankara Kjumur“, objasnio je da bi isporuka 240.000 tona uglja EPCG-u omogućila da se uposli 150 domaćih radnika i 30 iz Turske. Istakao je da su porezi i doprinosi u Turskoj upola manji nego u Crnoj Gori.

“Mi bismo za 18 mjeseci investirali oko 1,5 miliona eura u Rudnik i kreirali polumehanizovani sistem proizvodnje”, rekao je Goksu.

Savjetnik predsjednika Opštine Berane Darko Stojanović istakao je važnost Rudnika uglja za Berane i sjever Crne Gore.

“Obnavljanje proizvodnje u Rudniku, na održiv i tržišni način je u interesu svih i doprinijeće povećanju zaposlenosti na našem području. Rudnik će u Opštini uvijek imati iskrenog partnera”, rekao je Stojanović.

Predsjednik Privredne komore Vlastimir Golubović zaključio je sastanak izrazivši nadu da će uz angažovanje svih aktera Rudnik Berane obnoviti proizvodnju i istakao da su na raspolaganju svi kapaciteti ove poslovne asocijacije kako bi se unaprijedio ambijent i kompanijama omogućilo uspješno poslovanje.

Izvor: RTCG

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor