Obilježen Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa

Shodno Sendai smjernicama, Direktorat za zaštitu i spašavanje će i u narednom periodu nastaviti sa aktivnostima koje imaju za cilj smanjenje rizika od katastrofa

Povodom Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa, Ministarstvo unutrašnjih poslova  – Direktorat za zaštitu i spašavanje je 13. i 14. oktobra 2021. godine organizovalo predavanja djeci u osnovnim i srednjim školama u: Podgorici, Danilovgradu, Nikšiću, Baru, Žabljaku, Pljevljima, Beranama, Andrijevici, Rožajama, Mojkovcu, Bijelom Polju i Tivtu.

-Djeca su od službenika Direktorata za zaštitu i spašavanje imala priliku da čuju nešto više o smanjenju rizika od katastrofa, sa posebnim osvrtom na poplave, požare i zemljotrese, te kako  prevencijom mogu i sami uticati na smanjenje rizika od katastrofa. Ovim povodom učenici petog razreda OŠ „Sutjeska“  posjetili su Operativno komunikacioni centar 112-navode iz MUP-a.

-Crna Gora je u prethodnom periodu postigla značajne rezultate u oblasti smanjenja rizika od katastrofa, počev od izrade Strategije za smanjenje rizika od katastrofa sa Dinamičkim planom aktivnosti za period 2018-2023. godina; sprovođenja Međupredmetnog programa u oblasti smanjenja rizika od katastrofa u osnovnim i srednjim školama; uspostavljanja baze podataka o štetama od prirodnih nepogoda, kao i sprovođenje mnogobrojnih programa i projekata u ovoj oblasti u saradnji sa međunarodnim organizacijama. Takođe,  u završnoj fazi je i izrada Nacionalne procjene rizika, veoma važnog dokumenta kojim će se identifikovati rizici koji ugrožavaju ljude, materijalna i kulturna dobra i životnu sredinu u Crnoj Gori-dodaju oni.

Shodno Sendai smjernicama, Direktorat za zaštitu i spašavanje će i u narednom periodu nastaviti sa aktivnostima koje imaju za cilj smanjenje rizika od katastrofa.

-Podsjećamo, Generalna skupština Ujedinjenih nacija 1989. godine proglasila je 13. oktobar Međunarodnim danom za smanjenje rizika od katastrofa u cilju „promovisanja globalne kulture razumijevanja rizika i smanjenja katastrofa“. Decenija od 1990. godine proglašena je decenijom smanjenja rizika od  katastrofa, nakon čega slijedi Hiogo okvir 2005-2015. Na trećoj svetskoj konferenciji Ujedinjenih nacija o smanjenju rizika od katastrofa, koja je održana u martu 2015. godine u Japanu, usvojen je Sendai okvir za smanjenje rizika od katastrofa za period 2015-2030. Zemlje učesnice, stručnjaci i organizacije civilnog društva usaglasili su se  sa sedam globalnih ciljeva, među kojima su: značajno smanjenje mortaliteta usljed katastrofa; smanjenje broja pogođenih osoba; smanjenje štete od katastrofa na kritičnoj infrastrukturi  itd, te definisali obaveze država u realizaciji Sendai okvira-poručili su iz MUP-a.

 

 

 

Izvor: Dan

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor