Novogodišnji bjelopoljski bazar od 29-30 decembar

Turistička Organizacije Bi­je­log Po­lja, TA Rams, Se­kre­ta­ri­ja­ta za pred­u­zet­ni­štvo i eko­nom­ski raz­voj opštine Bijelo Polje i Cen­tra za kul­tu­ru Bijelo Polje organizovaće od 29-30 decembra’’NOVOGODISNJI BJELOPOLJSKI BAZAR’’.

Novogodišnji bazar se održava u duhu novogodišnjih praznika i brojnih novogodišnjih iznenadjenja i nagrada, a da osim bogatog programa ponudjača tradicionalnih proizvoda i turističke ponude, planirali smo i raznovrsni prateći kulturno zabavni program za sve posjetioce, iznenedjenja za najmladje učesnike, kazali su u organizicionom odboru ove manifestacije.

 

‘’Bjelopoljski Bazar’’ je manifestacija na kojoj se promovišu tradicionalne vrijednosti, poput domaće radinosti, kuhinje, starih zanata, narodnih rukotvorina kao i ponuda naših hotela, restorana, svih subjekata zaposlenih u turističkom sektoru..

Ovaj Bazar kreativnosti održava se u organizaciji TOBP od 2013. godine i osmišljen je kao prodajna izložba koja treba da predstavi kulturu i tradiciju ovih prostora, preko svojih ručno radjenih višenamenskih i unikatnih predmeta iz svih oblasti primjene umjetnosti, rukotvorina i modnog dizajna, suvenira i domaće radinosti kao i smeštajnih kapaciteta u turističkom sektoru. Kupovinom ovih proizvoda posjetioci daju doprinos očuvanju tradicije, starinskih i umetničkih zanata. Svjesni činjenice da je sjever Crne Gore bogat turističkim potencijalom koji još uvijek nije valorizovan u pravoj mjeri, ova manifestacija pokazuje da je naše područije bogato ne samo prirodnim resursima, već i ljudskim potencijalima koji svojim, radom, trudom I kreacijom zaslužuju da se njihov proizvod više približi svima nama.

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor