NOVI INCIDENT NA LIMU: Na mjestu gdje je zadnji put ispuštena krv u Lim, devastirana obala Lima i postavljene velike cijevi koje ulaze u Lim(Foto)

Juče su mjesto iz kojeg je zadnji put ispuštena ogromna količine krvi obišli inspektor za vode Dragan Šekularac, predstavnik Sportskog – ribolovnog društva,, Sinjavac“ i predstavnik NVO,,Euromost“. Tokom obilaska ovog mjesta ustanovili su da je nakon zadnjeg ispuštanja krvi na istom  mjestu postavljena ogromna cijev, veličine f 700, kao i manja cijev veličine f 300 koja je zatrpana ogromnom količinom šuta, kazali su iz Euromost-a u saopštenju koje je dostavljeno Portalu sjevercg.

Oni su u svom saopštenju naveli da su evidentirali kroz fotografije i snimke, da je nakon ispuštanja krvi  devastirana obala Lima na isto mjesto gdje je ispuštena  velika količina krvi. Naime, izgradjen je veliki zid na obalu Lima ispod  koga je do korita Lima nasut veliki Šut i zemlja, od kojeg je formiran plato i od kojeg je probijen i nasut put do korita Lima u dužini od 30 metara i širini 7 metara.

Inspektor za vode Dragan Šekularac je napravio zapisnik, kroz koji je konstatovao stanje na koje smo naišli. Očigledno je da investitor koji je devastirao obalu Lim-a je to uradio bez gradjevinske dozvole kao i drugih dozvola, jer se pored ostalog radi  o državnoj imovini kao i rijeci koja je od državnog značaja.

        Kako sada izgleda mjesto gdje je ranije ispuštena krv

Inspektor za vode Dragan Šekularac nam je kazao da je ranije uzeo izjavu od predstavnika Kompanije – Mesopromet – Franca“ Halida France, koji je priznao da je ta kompanija postavila cijevi uz saglasnost Veterinarske uprave.

Danas smo pismeno zatražili od Veterinarske uprave da nam odgovori, na osnovu kojeg Zakona je veterinarska uprava  mogla da da saglasnost kompaniji,,Mesopromet – Franca“ da postavlja cijevi u Lim, dok na drugu stranu France ne posjeduju vodnu saglasnost što je ustanovio i inspektor za vode, koji je kompaniji Mesopromet – Franca donio već ranije rješenje da dobavi vodnu saglasnost, a što dosada još nije uradila što nam je potvrdio i inspektor za vode Dragan Šekularac, kazali su u Euromost-u.

  Takodje, smo danas pismeno zatražili od inspekcije za zaštitu prostora, inspekcije za gradjevinarstvo, Ekološke inspekcije  kao i Komunalne policije u Bijelom Polju, da ispitaju da li je ova kompanija mogla na ovakav način da devastira obalu Lima i da li ima bilo kakvu dozvolu za to i od istih zatražili da izvrše kontrolu, naravno ako budu htjeli da rade svoj posao, jer kada se radi o ovoj kompaniji svi sa sebe prebacuju nadležnost na onog drugog.

Obzirom da su pored ostalog izvodjeni gradjevinski radovi na obalu Lim-a tužilaštvo takodje mora ispitati, da li je postojala gradjevinska dozvola za to i da li je devastiranjem obale Lim-a izvršeno krivično dijelo protiv životne sredine. Naši aktivisti će i dalje nastaviti sa odbranom ove rijeke  i nećemo odustati. O novom incidentu smo danas ponovo obavijestili i delegaciju EU u Podgorici, kazali su na kraju svog saopštenja iz NVO,,Euromost“

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor