Nove članove Odbora direktora EPCG biraju 16. marta

Odbor direktora EPCG sazvao je vanrednu sjednicu akcionara kompanije za 16. mart, a u skladu sa zahtjevom Vlade Crne Gore. Na dnevnom redu Skupštine naći će se Odluka o razrješenju članova Odbora direktora i odluka o izboru novih članova.

Odbor je na ovaj način, kako naglašavaju u saopštenju EPCG, u zakonskom roku sazvao vanrednu Skupštinu akcionara, koju je Vlada zahtijevala odlukom od 11. januara 2021. godine, a u međuvremenu će u što većem obimu, saldirati poslovnu 2020. godinu i rezultate rada Društva što je i obaveza Odbora kao organa upravljanja.

„Odbor navodi još jednom, o čemu je više puta činjenično informisana i Vlada i nadležno Ministarstvo, da je zakazana Skupština za 25. februar od Vlade bila u suprotnosti sa odredbama člana 135 i 152 Zakona o privrednim društvima što je u krajnjem potvrđeno i jučerašnjim rješenjem Privrednog suda. Odbor je konstatovao da u prva dva mjeseca 2021. godine kompanija bilježi izuzetno dobre poslovne rezultate, te da je posljednje tri godine EPCG ostvarila izvanredan rezultat i najbolji od postojanja Kompanije. Odbor je naglasio uspjeh i profesionalni rad menadžmenta a kao najbolja potvrda dobrog poslovanja je to da je Kompanija u posljednje tri godine ostvarila dobit od oko 100 miliona eura, te da je EPCG grupa u tom periodu u državni budžet uplatila oko 260 miliona eura“, navodi se u saopštenju.

I pored mnogih izazova naročito u periodu pandemije, naglašavaju u Odboru, menadžment je odradio ogroman i odgovoran posao u modernizaciji postojećih proizvodnih objekata.

„Kompanija je afirmisana na tržištu Jugoistočne Evrope, a ojačana je međunarodna saradnja sa svim referentnim energetskim i finansijskim institucijama. Time su ispunjeni svi potrebni uslovi da Kompanija funkcioniše u skladu sa potrebama i zahtjevima savremenog doba“, navodi se u saopštenju Odbora direktora EPCG.

Zaključeno je da je Kompanija potpuno finansijski stabilna, likvidna i spremna za dalji nastavak intenzivnog razvoja i investicije kroz definisani strateški koncept proizvodnje električne energije uz kontinuirano povećanje učešća obnovljivih izvora energije i izgradnje novih hidro, vjetro i solarnih elektrana.

Članovi Odbora su se zahvalili menadžmentu i zaposlenima na izuzetnoj saradnji u nadi da će i novi članovi Odbora, u narednom periodu, nastaviti sa podrškom ambicioznih investicija i realizacijom strateški važnih projekata ne samo za EPCG nego i za elekto-energetski sistem i državu Crnu Goru.

Izvor: RTCG

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor