Novac od ekonomskog državljanstva je na računu države

Agencija za investicije Crne Gore saopštila je da se novac od programa ekonomskog državljanstva nalazi na računu državnog trezora.

(Foto: Fejsbuk/Agencija za investicije Crne Gore )
Oni su reagovali na objave NVO Akcija za socijalnu pravdu, a u vezi sa Posebnim programom sticanja državljanstva putem ulaganja.Demantuju njihove navode koji se odnose na tumačenje toka novčanih sredstava.

“Nije nepoznato gdje se “sliva” novac od Posebnog programa ulaganja, već se nalazi na računu državnog trezora”, poručuju iz Agencije za investicije.

Kako pojašnjavaju odlukom o kriterijumima, načinu i postupku izbora lica koje može steći crnogorsko državljanstvo prijemom radi realizacije posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore, sredstva predviđena za ulaganje u razvoj manje razvijenih jedinica lokalne samouprave polažu se na ESCROW račune aplikanata, sa kojih se po ispunjenju predviđenih uslova, prenose na namjenski račun koji Agencija za investicije Crne Gore ima gistrovan kod poslovne banke.

“Imajuću u vidu da je Zakonom o budžetu Crne Gore za 2023. godinu, planirana realizacija sredstava koja se nalaze na računu Agencije (Račun za razvoj manje razvijenih jedinica lokalne samouprave), ista se, po zahtjevu Ministarstva finansija, a u skladu sa dinamikom utvrđenom od navedenog resora, prenose na Centralni račun državnog trezora”, navode u Agenciji za investicije.

Ističu i da je predviđeno članom 15 Odluke, nakon ispunjenja uslova za donošenje rješenja za prijem u crnogorsko državljanstvo ulaganjem, aplikant je dužan da izvrši prenos predviđenih sredstava.

“Stoga, uplata namjenskih sredstava ne može biti izvršena niti evidentirana prije ispunjenja gore navedenih uslova, a samim tim nije moguće predvidjeti ni tačan datum priliva istih. Osim toga, prijem u crnogorsko državljanstvo putem ulaganja, odnosno sticanje ekonomskog pasoša, nije predviđeno plaćanjem takozvane cijene od 100.000 eura, već ulaganjima i donacijom u iznosima definisanim Odlukom”, stoji u reagovanju Agencije.

Agencija za investicije podsjeća da je period sprovođenja Posebnog programa ulaganja precizno određen Odlukom, i to od početka 2019. godine do kraja 2022. godine.

“Uprkos isteku roka za podnošenje novih zahtjeva za prijem u državljanstvo, značajan broj aplikacija je i dalje u postupku odlučivanja od strane nadležnih organa uključenih u implementaciju Programa. Agencija za investicije Crne Gore nije nikada javno objavljivala imena aplikanta za ekonomsko državljanstvo, jer za to nema ovlašćenja. Objavljivanje takve vrste podataka je u nadležnosti drugih institucija”, poručuju iz Agencije za investicije.

Izvor: RTCG

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor