Njemačka poziva nezaposlene sa sjevera Crne Gore

Pozivom je predviđena šestomjesečna obuka na radu za 20 nezaposlenih sa fokusom na sjeverni region.

Njemačka nevladina organizacija Help-Hilfe zur Selbsthilfe pozvala je nezaposlene i poslodavce u Crnoj Gori da se do 15. juna prijave na javni poziv koji ima za cilj revitalizaciju ekonomije, javlja Mina business.

Poziv je raspisan u okviru projekta odobrenog od Vlade Njemačke pod nazivom Socijalno-ekonomsko osnaživanje u regionu Zapadnog Balkana.

Pozivom je predviđena šestomjesečna obuka na radu za 20 nezaposlenih sa fokusom na sjeverni region (60 odsto učesnika obuke), od čega će 15 stažista proći setifikovanu tromjesečnu stručnu obuku.

Biće podržano i 20 poslodavaca koji će nezaposlene, koji prođu obuku, nakon uspješno završene prakse zaposliti na period od minimum godinu.

Svi zainteresovani treba da podnesu aplikacioni formular koji je dostupan na sajtu Help-a i u kancelarijama te organizacije u Beranama i u Podgorici.

Pravo učešća imaju svi poslodavci i isključivo nezaposleni prijavljeni na Zavodu za zapošljavanje (ZZZ), koje žive i imaju prebivalište u Crnoj Gori.

Uz popunjeni aplikacioni formular, obavezno je dostaviti kopiju lične karte i potvrdu da se osoba nalazi na evidenciji nezaposlenih.

Projektom je predviđena i dodjela opreme za rad za 20 poslodavaca koji radno angažuju nezaposlene po isteku šestomjesečne obuke, u vrijednosti od 2,4 hiljade EUR za svakog poslodavca, uz njegovo učešće 15 odsto vrijednosti dodijeljene opreme, sa ciljem osnaživanja već postojećeg biznisa.

Dodatne informacije se mogu dobiti na mejl helphelp@t-com.me

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor