Nikšić: Promocija aktivnosti radio-amatera , robotičara , elektroničara i astronoma

Prigodnom promocijom aktivnosti radio-amatera , robotičara , elektroničara i  astronoma , Crnogorski savez za tehničku kulturu sa svojim konstituentma Savezom radio-amatera Crne Gore , Crnogorskim astronomskim i Crnogorskim vazduhoplovnim savezom  će obilježiti 12. avgust Međunarodni dan mladih .

 Promocija će se organizovati na rekonstruisanom gradskom trgu u Nikšiću zajedno sa lokalnim organizacijama , radio klubom “Nikšić” i astronomskim klubom “ Nikšić” . Ovo će biti prilika za mlade Nikšića da se upoznaju sa aktivnostima organizacija iz obasti tehničke kulture i promcije nauke . Od 18:00 do 21:00 sa instalirane radio-amaterske opreme , mladi Nikšića moći će da komuniciraju sa vršnjacima iz čitavog svijeta i da se upoznaju sa najmodernijim telekomunikacionim tehnikama kojima se služe crnogorski radio-amateri koji su i sami najvećim brojem mladi . Takođe će imati priliku i da sklope neki jednostavniji elektronski sklop i steknu sliku o zanimanjima iz elektronike , robotike i ICT-a jer su  to  zanimanja bliske budućnosti i opredijeljenje za njih je garancija kvalitetnog zapošljavanja .

Crnogorski vazduhoplovni savez će instalirati mini radarski modul koji prati trenutni vazdušni saobraćaj u krugu  od 100 km što će biti interesantno ljubiteljima vazduhoplovstva a , nakon sumraka , kroz postavljene teleskope , prisutni će moći da zavire u svemir . Posjetioci , a pošto je 12. avgust subota pa će ih biti u velkom broju (jer tada  mladi nikšićani masovno  izlaze  na gradski korzo) , će moći i da dobiju odgovore na sve što ih interesuje na licu mjesta moći će da se prijave za članstvo u radio klubu “Nikšić “ i astronomskom klubu “Nikšić “ a oba ova kluba za jesen pripremaju intenzivne aktivnosti .

Manifestacija je ušla u zvanični kalendar UN o događajima i manifestacijama kojima se u pojedinim državama zvanično obilježava 12. avgust-Međunarodni dan mladih . Od nadležnih organa Opštine Nikšić je dobijena saglasnost za realizaciju ove manifestacije na prostoru gradskg trga .

 

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor