Neusvajanje budžeta može biti pogubno za CG

Ministarstvo ekonomskog razvoja pozvalo je crnogorske poslanike da u što kraćem roku usvoje Predlog zakona o Budžetu, kako bi omogućili opravak ekonomije, osigurali finansijsku stabilnost i unaprijedili kvalitet života građana Crne Gore. Iz resora Jakova Milatovića su još jednom naglasili na neophodnost budžeta građanima i privredi.

Ministar Milatović pozvao je na razumijevanje značaja što skorijeg usvajanja Budžeta.

„Apelujem na poslanike da hitno usvoje budžet, ne samo kao ministar, već i kao građanin Crne Gore, kome je osnovna mjera zajedništvo i boljitak države. Svi želimo prosperitetnu zemlju u kojoj građani rade, a kompanije uspješno posluju“, rekao je Milatović.

U suprotnom, kako je istakao, svjedočićemo ekonomskim neravnotežama što ce dovesti u pitanje privredni oporavak Crne Gore, koji bi u ovoj godini prema prognozama međunarodnih finansijskih institucija, mogao biti rekordan.

Iz resora Milatovića napominju da je prema ekonomskim indikatorima 2020, u kojoj se Crna Gora suočila sa pandemijom COVID-19 virusa, najteža godina od sticanja nezavisnosti 2006. godine.

„Kao posljedica toga predloženi Budžet za 2021. godinu ima višestruki značaj za oporavak crnogorske ekonomije, a posljedice njegovog neusvajanja su brojne i veoma opasne, kako za građane, tako i za privredu“, istakli su iz MEK-a.

Navode da nakon što je Vlada u zakonskom roku predala Skupštini Predlog zakona o Budžetu, ni danas, nakon više od dva mjeseca, Crna Gora nema Budžet već koristi zakonsku mogućnost privremenog finansiranja.

„Svako odlaganje usvajanja Zakona o budžetu za 2021. godinu, kao sistemskog zakona, stvara ogroman pritisak na viziju Vlade Crne Gore u pravcu ostvarenja nekih od njenih prioritetnih ciljeva: zdrave finansije i ekonomski razvoj, digitalna transformacija kao i članstvo Crne Gore u EU“, navodi se u saopštenju.

Neusvajanje Budžeta u godini nakon velike ekonomske krize, koja je, kako navode, državu dovela u stanje ekonomske recesije, „može imati pogubne ekonomske posljedice“.

„Bez usvojenog Budžeta, Vlada nema mogućnosti da se na adekvatan i poželjan način bavi dinamiziranjem privrednih aktivnosti. Planove i politike koje je Vlada inkorporirala kroz predlog Budžeta, do njegovog usvajanja i realizacije ne mogu ispoljiti brojne pozitivne i multiplikativne efekte. Pokretanje novih i završetak ranije ugovorenih kapitalnih projekata predstavljaju neophodne aktivnosti za oporavak privrede“, navodi se u saopštenju.

Privremenim finansiranjem, kako su kazali, Vlada Crne Gore je do određene mjere uspjela da stavi pod kontrolu mnoge negativne ekonomske pojave koje su bile očekivane u prvoj polovini godine.

„Međutim, da bi se u potpunosti stabilizovala situacija u našem ekonomskom sistemu, neophodno je usvojiti predloženi Budžet“, kazali su iz MEK-a.

Neke od negativnih posledica koje neusvajanje Budžeta ima na građane i privredu su sljedeće:

 • Podriva se koncept vođenja ekonomske politike;
 • Ugrožava se državna potrošnja
 • Dovodi se u pitanje realizacija pojedinih mjera podrške građanima i privredi
 • Narušava se oporavak turističke privrede
 • Ometa se diversifikacija naše ekonomije
 • Usporava se proces evropskih integracija

iz MEK-a su obrazložili navedene posljedice koje su nastale usled neusvajanja Budžeta, a koje mogu dramatično usporiti ekonomski oporavak Crne Gore.

 • Podriva se koncept vođenja ekonomske politike: Koncept vođenja ekonomske politike bazira se na kratkoročnim, srednjoročnim i dugoročnim planovima. Program rada Vlada i Budžet za tekuću godinu dva su krovna dokumenta za sprovođenje politike Vlade, a neusvajanje Budžeta ovu Vladu dovodi u situaciju da ne može da planira određene aktivnosti na duže od mjesec dana.
 • Ugrožava se državna potrošnja: Zbog neusvajajanja budžeta, država Crna Gora nema kadrovski plan, ne postoji mogućnosti raspisivanja javnih nabavki, finansiranja postojećih i otpočinjanja novih kapitalnih projekata. Bez svježeg novca za privredu, koji bi bio omogućen kroz javne nabavke, smanjuje se javna potrošnja, što ima za posledicu direktne i indirektne efekte na ekonomsku aktivnost, kao i na smanjenje planiranih javnih prihoda u državi kroz multiplikativne poreske efekte.
 • Dovodi se u pitanje realizacija pojedinih mjera podrške građanima i privredi: Planiranje i realizacija paketa mjera podrške privredi za I i II kvartal bio je i još uvijek je veliki izazov u uslovima neusvajanja Budžeta. Realizacija pojedinih mjera koje je Vlada donijela, a koje su samo u prvom kvartalu iznosile oko 160 miliona eura, i još toliko u drugom kvartalu, može biti ugrožena zbog nedostatka budžetskih mehanizama koji su vezani za njihovu operativnu implementaciju.
 • Narušava se oporavak turističke privrede: Crna Gora je u 2020. godini izgubila najmanje 500 miliona eura prihoda od turizma, mahom zbog političke odluke o zatvaranju granica. Stoga, Ministarstvo ekonomskog razvoja naporno radi na sanaciji i oporavku turističke privrede. Neusvajanjem Budžeta ovi napori mogu biti ugroženi, a pojedine mjere koje se odnose na podršku turističkoj privredi Crne Gore mogu biti dovedene u pitanje. Podsjetimo, turistička privreda Crne Gore ima ozbiljne šanse da ostvari 65% prihoda iz 2019. godine jedino u slučaju da svi društveni akteri djeluju sinhronizovano.
 • Ometa se diversifikacija naše ekonomije: Ministarstvo ekonomskog razvoja ne može sprovesti toliko neophodnu diversifikaciju naše ekonomije kroz podsticajne i razvojne programe podrške privredi, planirane Programom rada Vlada za 2021. godinu, a za što smo opredijelili preko 10 miliona eura u 2021. godini. Sredstva kojia su obezbijeđena u Budžetu, a koja ne mogu biti operativna zbog neusvajanja Budžeta, odnose se na: programe podrške za industrijski i regionalni razvoj (1,3 miliona eura), programe za podsticanje inovacija (2,4 miliona eura), dok je za podsticanje investicija i  unapređenje konkurentnosti predviđeno čak 6,4 miliona eura. Takođe, ugroženo je i praćenje investicionih projekata, kao i međunarodne i domaće promotivne aktivnosti. Na kraju, onemogućava se implementacija operativnih mjera zapošljavanja.
 • Usporava se proces evropskih integracija: Treba naglasiti da su neusvajanjem Budžeta za 2021. godinu ugroženi projekti koji se vezuju za sredstva ugovorena iz EU fondova.

Izvor:RTCG

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor