Neophodno urediti tržište nekretnina

Tržište nekretnina neophodno je urediti, jer država gubi milione eura od neprijavljenih provizija na poslove posredovanja, ocijenjeno je na sjednici Grupacije za trgovinu nekretninama Privredne komore (PKCG).

Iz Grupacije su upozorili da slobodno tržište donosi nelojalnu konkurenciju koja ugrožava registrovane posrednike damping cijenama usluga, kao i da se posredovanjem u prometu nekretnina bave svi, često bez ikakve licence ili registracije.

U Grupaciji smatraju da je neophodno propisati da se tim poslom mogu baviti samo oni koji su registrovali, makar kao pretežnu djelatnost, posredovanje u prometu nekretnina.

Na sjednici je ocijenjeno da predlog da se propiše minimalna i maksimalna provizija za posrednike u prodaji nekretnina nije u skladu sa međunarodnim obavezama Crne Gore.

“Možemo zakonom da definišemo proviziju, ali ćemo, kao što su to i Hrvati prije nas, morati da to uklonimo zbog pristupanja EU”, upozorio je predsjednik Grupacije, Veselin Dragaš.

Predstavnik Ministarstva ekonomskog razvoja, Dragan Vukčević, kazao je da regulisanje cijena nije dozvoljeno zbog toga što je Crna Gora članica Svjetske trgovinske organizacije.

“Nama su potrebni strani investitori i u ovoj oblasti, a da bismo ih privukli moramo da budemo harmonizovani sa njihovim zakonima, što podrazumijeva slobodno formiranje cijena”, objasnio je Vukčević.

Privrednici su predlagali da se definiše obrazac ugovora o posredovanju i potvrda o razgledanju nekretnina, kao i neka vrsta legitimacije za registrovane posrednike, koje je, kako smatraju, potrebno poreski stimulisati ukoliko uredno izmiruju obaveze.

Potpredsjednica PKCG, Nina Drakić, pozvala je nadležne da se uključe u rješavanje problema oglašavanja neregistrovanih posrednika u prometu nekretnina, s obzirom na to da oni sve više koriste digitalne platforme za svoje aktivnosti.

Predstavnici Uprave za inspekcijske poslove saopštili su da je najveći problem u tome što ova oblast nije adekvatno pravno uređena, kao i da je otežana kontrola građana koji se bave tim poslom i provjera objekata gdje djeluju.

Na sjednici je predstavljena inicijativu za izradu zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, u kojoj se navodi da bi adekvatna regulativa stvorila uslove za razvoj i unapređenje djelatnosti, po uzoru na pozitivne primjere drugih država.

Crnogorski zakonodavni okvir kojim se regulišu odnosi ugovornih strana u pogledu posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti je, kako je objašnjeno, trenutno pretežno ograničen na zakone o obligacionim odnosima, sprečavanju nelegalnog poslovanja i privrednim društvima.

„Ne možemo negirati da se djelatnost posredovanja može obavljati u postojećem sistemu, ali smatramo da je od izuzetnog značaja da joj se posveti poseban set zakonskih i podzakonskih akata kojim bi se jasno definisali uslovi za pružanje usluga posredovanja, uključujući obavezu kontinuirane edukacije posrednika i identifikovali i zaštitili interesi učesnika u posredovanju“, navodi se u inicijativi.

Jedan od preduslova za obavljanje djelatnosti posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti trebalo bi da bude polaganje stručnog ispita i formiranje registra posrednika.

Inicijativom je predviđena i polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti koja se ugovara u cilju pokrića štete koja nastaje kao posljedica obavljanja profesionalnih aktivnosti osiguranika, za učinjenu profesionalnu grešku, nesavjestan ili nestručan postupak, odnosno propust, koji za posljedicu ima direktnu ili indirektnu finansijsku štetu.

Predlaže se da se kaznene odredbe podijele u dvije grupe – lakše i teže povrede, kojima se postavlja razlika između proceduralnih i materijalnih propusta, odnosno grubih zloupotreba posrednika prilikom obavljanja djelatnosti i u skladu sa time definišu pravne posljedice.

Izvor: RTCG

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor