Nastavak akcije protiv nelegalnih ribolovaca: Pojačaće se kontrola na moru, jezerima i rijekama

U cilju nastavka aktivnosti na suzbijanju nelegalnog ribolova, nadležni organi će u susret i tokom turističke sezone pojačati kontrolu na moru, rijekama i jezerima, ali i druge aktivnosti na tom planu, saopšteno je iz Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Tim povodom u Ministarstvu održan je peti sastanak Radne grupe za suzbijanje upotrebe ekspolozivnih naprava i drugih nedozvoljenih alata u svrhu ulova ribe.

Na sastanku je ocijenjeno da su od juna prošle godine, kada je formirana Radna grupa, zahvaljujući koordinisanim i pojačanim aktivnostima nadležnih organa, ostvareni značajni rezultati u suzbijanju nelegalnog izlova ribe, posebno u dijelu upotrebe ekspolozivnih naprava i drugih nedozvoljenih alata. Konstatovano je da na tom planu ima još dosta izazova i potrebe za nastavkom zajedničkih aktivnosti nadležnih, u saradnji sa civilnim sektorom, kako bi se suzbile sve vrste nelegalnog ribolova.

„Shodno akcionom planu, u susret i tokom turističke sezone, pripadnici uprave policije će preduzeti sve mjere i radnje iz svoje nadležnosti, prvenstveno u dijelu preventivnog djelovanja u borbi protiv nelegalnog ribolova. Takođe, u narednom periodu biće sprovedena i javna kampanja koja će za cilj imati bliže upoznavanja javnosti o štetnim posledicama koje prouzrokuje upotreba eksplozivnih naprava i drugih nedozovljenih sredstava u ribolovu.

Ocijenjeno je i da su na planu zaštite ribe i drugih vodenih organizama u Skadarskom jezeru postignuti, takođe, značajni rezultati, na bazi aktivnosti koje su proistekle iz potpisanog memoranuda o saradnju između NP “Skadarsko jezero” i sportsko ribolovnih klubova “Podgorica” i “Nikšić”. Predloženo je da se ovakav vid saradnje uspostavi i u drugim nacionalnim parkovima, prvenstveno NP “Durmitor” i NP “Biogradska gora”.

Podsjećamo, Radna grupa za suzbijanje upotrebe eksplozivnih naprava i drugih nedozvoljenih alata u svrhu ulova ribe formirana je polovinom juna, u cilju efikasnijeg djelovanja nadležnih institucija u rješavanju ovog problema. U sastavu radne grupe su predstavnici Direktorata za ribarstvo MInistarstva poljoprivrede, Uprave policije, Instituta za biologiju mora u Kotoru, Nacionalnih parkova Crne Gore, Uprave pomorske sigurnosti i Prirodno – matematičkog fakulteta“, navodi se u saopštenju.

Kako dodaju, u cilju efikasnijeg pristupa rješavanju problema, radna grupa je proširena novim članovima i to predstavnicima JP Morsko dobro, Lučke kapetanije, Agencije za zaštitu životne sredine, pravosuđa, Saveza za sportski ribolov na moru, Saveza sportsko ribolovnih organizacija Crne Gore, nevladinih organizacija, kao i predstavnikom grupe građana “Stop krivolovu”.

Izvor i foto: AntenaM

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor