Naslovi koje preporučuje kriminolog Velimir Rakočević

Za čitaoce portala Antena M ovog četvrtka nekoliko naslova koje rado čita predlaže dekan Pravnog fakulteta i kriminolog Velimir Rakočević. Rakočević ističe da se  i danas sa zadovoljstvom vrati djelima koje je čitao u djetinjstvu i na fakultetu.

                                                                                           ***

Colum McCann – „Neka se veliki svijet vrti“ 

Roman „Neka se veliki svijet okreće“ je duboko dirljiva priča iz sedamdesetih godina prošlog vijeka. Djelo čiji su akteri mlada umjetnica zavisna od droga, radikalni monarh i drugi, prikazuje povezane sudbine ljudi iz tog perioda. Opisan je život stanovnika Njujorka iz vremena dubokih promjena i kriza, a glavni junaci knjige kreću se od očaja do sjaja od tuge do utjehe. Ovo djelo me je fasciniralo opisom života i sudbina ljudi čije su se, na početku nepoznate životne sudbine, spojile i trajno promijenile.

Ernest Hemingvej – „Starac i more“  

Borba ribara Santiaga sa velikom ribom sabljarkom toliko me impresionirala da sam roman čitao u ranoj mladosti više puta. Koliko puta sam iznova preživljavao potragu za starcem i bio u ulozi dječaka Manolina koji jedva čeka da zaplovi sa starim drugarom. Kasnije sam shvatio ključnu poruku djela koja je glasila: „Najteže životne borbe ne donesu uvijek slavu i novac ali neizostavno donesu mudrost“.

Ivan Cankar- „Zastidio se majke“  

Koliko me puta u djetinjstvu moja majka zatekla dok čitam ovu pripovijetku i plačem. Zamišljao sam tu sliku umorne majke koja je došla iz daleka u muškim čizmama do koljena i blatnjavoj suknji da svom sinu Joži donese sve što mu treba. Bio sam duboko razočaran time što je sin prošao pored majke sakrivši se da ga ne primijeti. Nijesa mogao da ne zaplačem dok sam čitao kako Joža nakon što je ispratio majku sjedi na velikom svežnju koji mu je donijela prekriva lice rukama i plače. Iz ovog djela sam naučio da majka može zamijeniti svakoga, a majku niko ne može zamijeniti.

Fjodor Mihajlovič Dostojevski – „Zločin i kazna“  

Ovo djelo sam više puta čitao u ranoj mladosti iako tada nijesam znao da ću se profesionalno baviti otkrivanjem, rasvjetljavanjem i proučavanjem zločina. Čitajući ovaj roman razmišljao sam o tome kako je važno sačuvati porodicu i društvo od destruktivnih tendencija i maštao o idealnom društvu bez zločina. Uvijek sam se pitao koliko neka osoba, koja je uz to student, mora imati nasilničkog potecijala u sebi da liši života osobu u poodmakloj životnoj dobi. Dok čitate ovo djelo kriminalističkog sadržaja a naročito planiranje ubistva i njegovo izvršenje, istragu, suđenje, izdržavanje kazne, kriminološko-psihološku analizu ličnosti delinkventa i tsl. ne možete ostati ravnodušni.

Martin Hajdeger – „ Bitak i vrijeme“  

Djelo „Bitak i vrijeme“ sam više puta čitao kao dio obavezne literature na studijama da shvatim njegov sadržaj i smisao. Autor se bavio pitanjem bitka, odnosno smisla bitka što se potiskuje u drugi plan otvarajući prostor za metafizičke rasprave i dominaciju bitka bića. Da podsjetim, svaki čovjek je upućen na bitak i od njegove otvorenosti zavisi komunikacija među ljudima. Autor je smatrao da razumijevanje bitka konstituiše ličnost kao misaono biće. Egzistencija je metod odnošenja čovjeka prema svom bitku, smatrao je jedan od najvećih filozofa XX vijeka. Bitak je razotkrivanje i povlačenje i zahvaljujući njegovom dualnom karakteru ima vremena, istorije i komunikacije. Ljudsku situaciju čine tjeskobna briga, izvor i struktura vremena. Ovo duboko refleksivno djelo poziva na hrabrost i autentičnost zbog čega če uvijek biti aktuelno.

Izvor:AntenaM

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor