Na uvid će tražiti i sve sporne muzealije

Prvi sastanak državne komisije za nadzor nad postupkom revizije muzejskog materijala i muzejske dokumentacije Narodnog muzeja održan je juče u Ministarstvu kulture, saznaje Pobjeda.
 

Prema pouzdanim informacijama Pobjede, na sastanku je konstatovano da svi članovi komisije treba prvo da se detaljno upoznaju sa zakonskom regulativom i pravilnicima u oblasti muzejske djelatnosti. T

o se prije svega odnosi na članove koji u svojim profesionalnim angažmanima nikada nijesu imali kontakt sa kulturnom baštinom ili muzejima.

KONTROLA URAĐENOG

Odlučeno je, takođe, da u narednom periodu treba održati sastanak sa direktoricom Narodnog muzeja Vjerom Borozan, kao i sa svim upravnicima muzejskih jedinica. Svrha tih sastanaka, prema riječima izvora Pobjede, jeste da se članovi informišu o dosadaš- njem radu komisija za reviziju. – Riječ je o jednoj vrsti kontrole koja treba da utvrdi da li su odrađeni posao uradili prema propisima ili nijesu. Insistiraćemo čak i da se pregledaju predmeti koji se obrade, kako bismo bili sigurni da je zaista riječ o muzealiji čije je postojanje u Muzeju potvrđeno kroz izvještaj o reviziji – kazao je izvor Pobjede.

Dogovoreno je, takođe, da članovi komisije neće davati pojedinačne izjave za medije već će rezultate rada prezentovati na konferencijama za novinare, kada će biti dostupni i za sva novinarska pitanja.

Opširnije u Pobjedi

Izvor: Portal Analitika

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor