Search
Close this search box.

Na obalama Lima u Bijelom Polju detektovano 220 nelegalnih odlagališta

Na obalama Lima u BIjelom Polju detektovano je ukupno 220 nelegalnih odlagališta, saopšteno je juče na pres konferenciji povodom izrade Kataloga nelegalnih odlagališta.

Izradu kataloga, čiji je autor doktorand ekologije Danijela Veličković, podržali su Sekretarijat za ruralni i odživi razvoj opštine Bijelo Polje i Ministarstvo održivog razvoja i turizma.

Prezentejući katalog koji je obuhvatio nelegalna odlagališta na obalama Lima, od centralnog dijela grada do granice sa Srbijom i opštinom Berane, Velilčković je naglasila da je to prvi opštinski dokument za detekciju nelegalnih odlagališta, koji je u skladu sa državnim i lokalnim planom o upravljanju otpadom.

“Katalogom su detektovane lokacije, određena zapremina i geometrija odlagališta, geografske koordinate. Pored niza mjera i smjernica za sanaciju, odlagališta su tabelarno prikazana po vrstama otpada, udaljenost od najbližijih objekata izvora rijeka i pijaćih voda. Cilj projekta za zaštita životne sredinu prikazom broja nelegalnih odlagališta i ukazom na negativne aspekte životne sredine koji nastaju kao posljedica odlaganja otpada na obalama Lima i rječnom koritu”, kazala je Veličković.

Ona je objasnila da ukupna zapremina otpada iznosi 715 metara kubnih od centalnog dijela grada do granice sa Srbijom, a do granice sa Beranama 114,2 metra kubna.

“Stanje je veoma loše, bolje reći katastrofalno. Obale rijeka Lima su skoro nepristupačne a prilaz je otežan i veoma opasan.

U dijelu od centralnog dijela grada do granice sa Srbijom detektavala sam 180 nelegalnih odlagališta, a 40 do granice sa Beranama”, kazala je ona. Izrada ovog dokumenta je trajala 11 mjeseci, a urađena je i prva prva web mapa za nelegalna odlagališta od centralnog dijela grada do granice sa Beranama.

Istakla je da su nelegalna odlagališta nastala kao posljedica ljudskog nemara i protiv zakonitog odlaganja otpada u riječno korito Lima i na njegovim obalama. Dio otpada evidentiran na obalama Lima posljedica je poplava tokom jeseni i proljeća.

“Na obalama rijeke Lim i pritokama prisutni su komunalni, građevinski, elektronski, poljoprivredni i stočni otpad u velikom obimu. U toku ovog istraživanja na obalama Lima i u vodi rijeke Lim nije zapaženo prisustvo medicinskog otpada, što ukazuje da zdrastvene ustanove u Bijelom Polju primjenjuju Plan o upravljanju medicinskim otpadom za period od 2016. do 2020. godine.

Izvor: Vijesti

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor