Search
Close this search box.

Mrdak: Osnovati agenciju za zaštitu investitora

Protivnici gradnje mHE na Lještanici ocijenili apsurdnim davanje saglasnosti na Elaborat gradnje od Agencije za zaštitu životne sredine i najavili nove akcije i sudski proces.

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine dala je saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju male hidroelektrane “Lještanica”, na vodotoku rijeke Lještanice u Bijelom Polju.

Građani Bijelog Polja i više nevladinih organizacija do sada su održali više protesta ističući da neće dozvoliti stavljanje Lještanice i drugih bjelopoljskih rijeka u cijevi. Oni su tražili stavljanje moratorijuma na izgradnju svih mHE u Crnoj Gori, jer od toga korist ima samo šačica ljudi.

Firma “Hydro Lještanica“ podnijela je ranije zahtjev Ministarstvu održivog razvoja i turizma da joj izda građevinsku dozvolu da gradi elektranu na toj bjelopoljskoj rijeci, jer je obezbijedila svu ostalu dokumentaciju. U “Hydro Lještanici“ jedan odsto udjela ima češka firma”„Vodni Zdroje“, a 99 odsto podgorička kompanija “Synergy“, u kojoj 12 odsto kapitala ima podgorička firma “KIA Montenegro“, biznismena Vuka Rajkovića, poslovnog partnera i kuma šefa države Mila Đukanovića. U ovoj firmi 52 odsto ima Tomaš Hajek, a po 12 odsto još i Radoje Vujadinović, Uroš Karadžić i Dragana Bošković. Koncesiju za korišćenje vodotoka za izgradnju mmHE na Lještanici Ministarstvo ekonomije je dodijelilo u aprilu 2016. godine, kada je premijer bio Đukanović.

“U sprovedenom postupku procjene uticaja na životnu sredinu utvrđeno je da je Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu, za izgradnju male mHE, na vodotoku opštine Bijelo Polje, urađen u skladu sa zakonom o procjeni uticaja na životnu sredinu i da sadrži potrebne mjere za sprečavanje, smanjenje ili otklanjanje štetnih uticaja na životnu sredinu”, piše u rješenju Agencije. Dalje se navodi da je rješenjem o davanju saglasnosti utvrđena odluka obaveza nosiocu projekta za izgradnje Mhe, na vodotoku Lještanice, realizuje u svemu prema mjerama zaštite životne sredini.

Član Odbora za zaštitu rijeke Lještanice Danilo Mrdak je kazao da se sedam mjeseci nakon javne rasprave, kada je više od 90 prisutnih jasno iznijelo stav o protivljenju izgradnji MHE, Elaborat suštniski nije promijenjen, a saglasnost je izdata.

“Apsurdno je da su neke od mojih primjedbi zvanično usvojene, a da se to nimalo nije odrazilo na sadrzaj Elaborata. Plastičan primjer su alternativna rješenja koja opet nisu razmatrana, opet nisu opisane prirodne i pejzažne vrijednosti Lještanice i što je nevjerovatno i dalje se spekuliše sa lokacijom izvora i opet se sakriva činjenica da je izgradnja vodozahvata predviđen na samom izvoru rijeke”, kazao je Mrdak.

On je istakao da bi Agencija trebalo da promijeni svoje ime da i da se zove Agencija za zaštitu interesa investitora.

“Nisam razočaran, očekivao sam da će grupa interesno povezanih pojedinaca uraditi ovako nešto. Daćemo sve od sebe da odgovaraju pred zakonom. Lještanica nije samo buduća turistička atrakcija i simbol Vraneške doline, ona je i dio našeg identiteta i kulture, a mi nismo samo građani nego i vlasnici ove zemlje koji ovdje žive vjekovima i na kraju mora biti onako kako mi kažemo i kako zakoni kažu”, kazao je Mrdak.

On je ranije kazao “Vijestima” da se zahtjev za građevinskom dozvolom zasniva na veoma spornoj Lokalnoj studiji lokacije (LSL) i da je moguće da je u pitanju pokušaj manipulacije investitora kako bi tražio što veću odštetu od države u slučaju raskida ugovora.

Gradnju na toj rijeci komentarisao je i premijer Duško Marković na satanku sa NVO sa sjevera u Bijelom Polju prošle godine. “Dobio sam slike dok sam dolazio ovdje i rekao zar je moguće da i tu rijeku treba da ubacimo u cijevi. Bez obzira na odluke koje su donijete, one nisu nepromjenljive. Nije tragično odustati od neke odluke, ako je to u korist države ili u korist građana”, kazao je tada Marković.

“Hidro Lještanica” je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole predala mjesec i po nakon izjave Markovića.

Mrdak je kazao da je odbor za zaštitu rijeke Lještanice još u februaru ove godine uputio inicijativu Ustavnom sudu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti LSL.

“Vjerujem da prije bilo kakvih daljih aktivnosti treba sačekati odluku Ustavnog suda po tom pitanju i nipošto ne srljati u nekakvu građevinsku dozvolu koja bi samo otežala položaj državi u daljem odnosu sa investitorom a naročito je zabrinjavajuće što je planirana izgradnja vodozahvata na samom izvoru rijeke. Lještanica i vodopad Skakala nisu samo simbol našeg sela i našeg vjekovnog porodičnog trajanja na ovom području. Ovaj prirodni biser sve više postaje i simbol cijele Vraneške doline i Bijelog Polja. Sve veći broj Bjelopoljaca i Vranešana nam pruža javnu podršku i znam da ćemo zajedno uspjeti da odbranimo našu svetinju. Mi imamo principijalan stav da sa investitorom ne pregovoramo i da se ne sastajemo sa njima po kafanama, kazao je Mrdak. “Synergy“ je na području bjelopoljske opštine već izgradio dva postrojenja za proizvodnju električne energije. Ima status povlašćenog proizvođača za mHE Vrelo, dok firma “Hidro Bistrica”, čiji je Synergy” skoro stoodstotni vlasnik, ima isti status za mHE Majstorovina.

Direktor kompanije “Hydro Lještanica” Milutin Mićanović, komentarišući navode da je jasno da je nemoguće da se u tom slučaju traži građevinska dozvola i da je moguće da je pitanju pokušaj manipulacije izvođača, kako bi tražio što veću odštetu, ranije je rekao da je dokazano da odgovorni investitor u opštini Bijelo Polje i državi Crnoj Gori ne rade nikakve manipulacije. “Marljivo više godina ulažemo ogroman trud, rad i novac u ovaj projekat, koji se ni po čemu ne razlikuje od prethodna dva projekta koja smo realizovali. Ideja za ovaj projekat nije nastala juče već traje više godina i mi kao investitori težimo izgradnji planiranog objekta čiji je cilj proizvodnja čiste električne energije uz minimalni uticaj na životnu sredinu poštujući sve važeće zakone za ovu vrstu objekata”, naveo je on.

Izvor: Vijesti

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor