Možete li riješiti zadatak za djecu koji je namučio i odrasle?

Postoje zadaci u kojima vam nije dovoljno znati matematiku, već bi trebalo upregnuti i malo logičkog razmišljanja.

Iako se ovaj zadatak pojavio na logičkom takmičenju za djecu petog i šestog razreda, s njim su imali problema i neki odrasli. Provjerite možete li ga vi riješiti.

„Tata dabar i njegova dva mladunca žele preći potok, a da se pri tome ne skvase. Koriste čamac koji može prenijeti do 100 kilograma. Tata dabar ima 100 kilograma, a svaki od mladunaca po 50. Prilikom svake vožnje u čamcu mora biti bar jedan dabar. Koliko vožnji čamcem dabrovi moraju napraviti da bi svi prešli na drugu stranu?“

Koliko vožnji je potrebno da svi dabrovi pređu potok?

Tačan odgovor je pet puta. Logika je sljedeća: prvo će čamcem preći oba mladunca (prva vožnja), zatim će jedan vratiti čamac tati dabru (druga vožnja), tata dabar će preći potok (treća vožnja), pa će se drugi mladunac vratiti čamcem po njega (četvrta vožnja), te će se u posljednjoj vožnji obojica pridružiti tati dabru (peta vožnja).

Izvor: AntenaM

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor