Search
Close this search box.

Mladi priznali da uzimaju kokain, “komad bijelog” plaćaju 50 eura

Posljednje EPSD istraživanje među srednjoškolcima takođe je pokazalo da raste broj tinejdžera koji konzumiraju marihuanu, ali i teške droge koje se injektiraju iglom

Istraživanje koje je tokom decembra sprovela nevladina organizacija Crnogorski bezbjednosni forum (CBF) pokazalo je da je 12 odsto mladih uzrasta od 16 od 24 godine konzumiralo marihuanu, čak 16 odsto ispitanika ekstazi i tablete, dok je devet odsto njih koristilo kokain.

Posljednje EPSD istraživanje među srednjoškolcima takođe je pokazalo da raste broj tinejdžera koji konzumiraju marihuanu, ali i teške droge koje se injektiraju iglom. Nedavno je učenici budvanske Osnovne škole “Stefan Mitrov Ljubiša” pozlilo zbog konzumiranja droge “bomboni” i liječena je u kotorskoj bolnici. Zbog tog slučaja uhapšena su dva maloljetna lica iz Budve koja su prodavala drogu.

Dirketor NVO Crnogorski bezbjednosni forum Mitar Radonjić kazao je za “Dan” da su u saradnji sa Viktimološkim savezom u periodu od 10.11. do 20.12.2022. sproveli istraživanje na uzorku od 1200 mladih u dobi od 16 do 24 godine na temu upotrebe psihoaktivnih supstanci, alkohola i duvanskih proizvoda u sve tri crnogorske regije.

Kada je riječ o korišćenju psihoaktivnih supstanci (PAS), situacija je dosta drugačija u dijelu korišćenja, pa je procenat onih koji su kazali da su jednom ili dva puta probali lakše PAS (marihuana i sl.) oko 12 odsto, dok je procenat onih koji su kazali da su probali LSD i slične PAS oko 16 odsto, dok su kokain probalo njih oko 9 odsto. Niko od ispitanika/ca nije iskazao tvrdnju da aktivno koristi PAS (više od 1-2 puta nedjeljno). Svi ispitanici su naveli slične razloge za probanje PAS, poput društva i žurki. Na pitanje o dostupnosti, mogućnosti nabavke i ljudima koji koriste PAS, oko 57 odsto ispitanika/ca je navelo da bi moglo relativno lako nabaviti PAS i da poznaju nekoga ko ih češće koristi, tako da tvrdnja o stepenu konzumacije PAS među mladima nije pouzdana jer nije realno očekivati da, iako je istraživanje anonimno, oni budu u potpunosti iskreni. Mladi su u razgovoru dosta otvoreni. Upoznati su sa cijenama droge u smislu da je “komad bijelog” oko 50 eura i da se supstanca mjeri između 0,3 i 0,5 grama, da je “ket” trave oko 10 eura, da je “ekser” (tableta LSD) oko 15 eura, što istraživačkom timu daje za pravo da smatra da je među ovom populacijom mnogo veći broj, tj. procenat konzumenata PAS – ističe Radonjić.

Marihuana ne liječi

Radonjić kaže da predlog da se marihuana legalizuje u medicinske svrhe treba detaljno sagledati i kontrolisati.

Jedino ako se kontroliše upotreba isključivo u medicinskoj ustanovi. Kao što se lijek daje u prisustvu ljekara, jedino tako. Sve ostalo može biti zloupotrijebljeno – ističe Radonjić.

Vlada je nedavno dala negativno mišljenje na Predlog izmjena Zakon o zdravstvenoj zaštiti, gdje je predloženo da se u liječenje pacijenata kao terapija uključi marihuana. Iz Ministarstva zdravlja su saopštili da marihuana u Crnoj Gori nije registrovana kao lijek, pa se ne može koristiti u zdravstvenim ustanovama. Kako su istakli, pri tome je važno napomenuti da marihuana nema naučno utemeljena kao lijek u medicini.

On je dodao da je istraživanje pokazalo visok stepen upotrebe alkohola i duvanskih proizvoda u ovoj populaciji, dok je upotreba PAS u određenoj mjeri manja.

Kada je u pitanju upotreba alkohola i duvanskih proizvoda, neka srednja granica prvog susreta sa alkoholom je između 15 i 16 godina, dok je slično i sa duvanskim proizvodima. 62 odsto ispitanika/ca kaže da redovno konzumira alkohol prilikom izlaska 1-2 nedjeljno u zimskom periodu, a kada je riječ o ljetnjem periodu, taj se trend zabrinjavajuće povećava na 3-4 puta nedjeljno. Procenat onih koji aktivno konzumiraju duvanske proizvode je vrlo visok i iznosi 58 odsto, dok je neka srednja granica prvog susreta sa duvanskim proizvodima između 15 i 16 godina. Svi ispitanici se izjašnjavaju da su im bez obzira na dob alkohol i duvanski proizvodi u potpunosti dostupni. Aspekt roditeljske brige u ovom segmentu je takođe dosta zabrinjavajući jer je čak 68 odsto ispitanika/ca reklo da im roditelji ne brane izlaske i aktivnu konzumaciju alkohola i duvanskih proizvoda, odnosno da su oni dosta samostalni u odlučivanju o konzumaciji istog – rekao je Radonjić.

Direktor NVO “Preporod” Jovan Bulajić kaže da je činjenica da raste broj maloljetnika koji zloupotrebljavaju PAS.

I nije to neki naš interni doživljaj, već takav trend uočavaju i druge kolege, a to bilježe i zvanične statistike. Na takav trend su godinama upozoravali rezultati istraživanja koje je radio IJZ CG. Nije li alarmantan podatak da u Crnoj Gori ne postoji ustanova za tretman maloljetnika koji zloupotrebljavaju PAS? Šta treba da se desi pa da neko u ovoj državi počne da se bavi ovim problemom u mjeri koju tako veliki problem zaslužuje? I nije ovo od juče. Dok god problematika zloupotrebe psihoaktivnih supstanci kod mladih, a i onih starijih, ne bude visoko na listama prioriteta, kako unutar same Crne Gore, tako i u doživljajima uticajnih međunarodnih institucija, koje nam govore o “blagostanju” u državama iz kojih dolaze, do tada će crnogorska mladost svakodnevno da nestaje na najmorbidniji mogući način – kazao je Bulajić za “Dan”.

IZVOR: DAN
NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor