Mještanima Bara Kraljskih povrijeđena ustavna prava

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda dao je mišljenje da je od strane Vlade Crne Gore i tadašnjeg Ministarstva ekonomije mještanima Bara Kraljskih povrijeđeno pravo na obraćanje i odgovor koje je zagarantovano Ustavom.

Mišljenje je doneseno nakon završenog ispitnog postupuka po pritužbi NVO Eko- tim i Svjetske organizacije za zaštitu prirode (WWF Adria) a koja je podnesena u decemebru 2020. u ime dijela mještana sela Bare Kraljske u opštini Kolašin. Smatralo se kako je, zbog  nepostupanja Vlade Crne Gore i Ministarstva ekonomije kao i Osnovnog državnog tužilaštva – Kolašin a u odnosu na projekte izgradnje malih hidroelektrana (mHE), povrijeđeno pravo mještana Bara Kraljskih na zdravu životnu sredinu i mogućnost uticanja prilikom odlučivanja o pitanjima značajnim za životnu sredinu.

Zaštitnik je konstatovao da Vlada Crne Gore i Ministarstvo ekonomije nijesu dostavili odgovore mještanima na zahtjeve za obustavljanje radova na izgradnji mHE, odnosno zahtjeve za raskid Ugovora o koncesiji, niti su to kasnije učinili Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i Ministarstvo kapitalnih investcija. Shodno ovome, Zaštinik ocjenjuje da svako nepostupanje i odugovlačenje sa odgovorom može ukazivati na neažurnost i kršenje prava na dobru upravu.

Zaštitnik je ukazao i na to da primjećuje vidnu međuresornu nesaradnju nadležnih ministarstava i ukazuje da nastavljanjem sa ignorisanjem potrebe zajedničkog pristupa rješavanju ovog pitanja te nerazumijevanje i neslaganje svih okolnosti konkretnog slučaja tokom trajanja postupka, može imati posljedice ne samo u ovom, već i u svim budućim predmetima koji se tiču politike zaštite životne sredine i prava drugih lica koja su uključena u ovaj postupak.

Ocjene i konstatacije Zaštinika potvrđuju nejasnu pravnu situaciju u odnosu na Ugovor o koncesiji za gradnju mHE. Zaštinik navodi da bi se jedino vođenjem sudskih postupaka, utvrdile okolnosti i činjenice relevatne za donošenje konačnog suda u ovoj pravnoj stvari, tačnije da li je postupak o dodjeli koncesije sproveden zakonito, kakav je karakter ugovora o koncesiji zaključen 2019. godine odnosno da li je takav ugovor zakonit ili protivan prinudnim propisima, da li predstavlja samo dopunu osnovnog ugovora ili novi ugovor te da li je postojala obaveza da se izvrši ponovna procjena uticaja na životnu sredinu budući da je prije zaključenja tog ugovora ovo područje proglašeno Parkom prirode.

Iskazano mišljenje presedan je u radu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda te jasan pokazatelj kako ugrožavanje životne sredine može biti direktno povezano i sa kršenjima ljudskih prava i sloboda, kao što je to slučaj s mještanima Bara Kraljskih. Stoga nevladine organizacije Eko-tim i WWF Adria još jednom pozivaju Ministarstvo kapitalnih investicija i Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma da zaustave sve radove na štetnim projektima izgradnje MHE u Barama Kraljskim, postupe prema preporukama Zaštitnika i omoguće primjereno i pravovremeno uključivanje i informiranje javnosti o procesima koji se tiču zaštite životne sredine, kako u ovom, tako i u svim sličnim slučajevima.

Izvor: fosmedia.me

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor