Mitrović: Oštećena područja oko auto-puta ne saniraju se planiranom dinamikom

Ministar ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Ratko Mitrović ocijenio je da radovi na tri lokacije na dionici autoputa Smokovac-Mateševo, na kojima je konstatovana šteta u životnoj sredini, ne izvode planiranom dinamikom.

Mitrović je danas obišao priritetnu dionicu i te lokacije. On je podsjetio da su za to pripremljeni planovi remedijacije koji podrazumijevaju i radove sa ciljem stabilizacije kosina obale Tare.

Naša je konstatacija da se radovi ne izvode u planiranoj dinamici. Za ovaj dio posla zadužen je MKI, ali ja govorim u dijelu ispunjavanja Plana remedijacije i lokacija na kojima se vrši remedijacija. Za tri lokacije data je neophodna saglasnost. Međutim, nema dovoljno radnika. Sada je sušni period i neophodno je otpočeti izgradnju obaloutvrda. Mišljenja sam da je neophodno od izvođača zahtijevati operativni dinamički plan na dnevnom nivou gdje će biti preciziran tačan broj radnika, mehanizacije i datum završetka pojedinačnih aktivnosti – izjavio je Mitrović.

Sa predstavanicima CRBC-a je usaglašeno da izvođač radova, u saradnji sa predstavnicima resornih ministarstava dostavi svu dokumentaciju kako bi se pripremio izvještaj o zatečenom stanju i pronašao najbolji način kako se situacija može riješiti.

Kako se navodi u saopštenju, dogovoreno je formiranje radne grupe u kojoj su predstavnici Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i dva nezavisna eksperta za ekologiju i hidrogeologiju, kao i predstavnici CRBC-a.

Osim Mitrovića, obilasku su prisustvovali direktor Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, Milan Gazdić, v.d.direktori za ekologiju, građevinarstvo i inspekciju u Ministarstvu ekologije, Dušan Bugarin, Goran Gorašević i Ljubiša Konatar, direktor Direktorata za vode u MPŠV, Željko Furtula, Veselinka Zarubica ekološki inspektor.

Izvor:Pobjeda

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor