Search
Close this search box.

Ministarstvo zdravlja: Građani da prijave apoteke koje prodaju ljekove na recept

Iz Ministarstva zdravlja “Danu” je saopšteno da su građani dužni da prijave privatne apoteke koje imaju potpisane ugovore sa Fondom za zdravstvne osiguranje, a koje odbijaju da izdaju ljekove na recept osiguranicima i te medikamente im prodaju. Iz Udruženja privatnih apoteka nedavno su upozorili da će zbog izmjena cijena ljekova po novoj Listi medikanenata veledrogerije obustaviti isporuku određenih terapija. Ljekari i građani već nekoliko godina upozoravaju da su ljekovi u Crnoj Gori skuplji od tri do pet puta u odnosu na države regiona.   FOTO -IVAN PETROVIC

Ukoliko se dešava da privatne apoteke sa kojima Fond za zdravstveno osigurnje ima potpisane ugovore o izdavanju ljekova na recept, ove medikamente ne izdaju pacijentima već ih naplaćuju, pozivamo osiguranike da odmah takvu praksu prijave Fondu kako bi se izvršila kontrola i nadzor poslovanja odnosno nepoštovanja potpisanih ugovora. S obzirom na to da slijedi redovna revizija Liste ljekova do kraja godine, Ministarstvo zdravlja će u postupku pregovora sa proizvođačima nastojati da dođe do najboljih i najoptimalnijih rješenja koje nikako neće ići na štetu proizvođača, a posebno ne na štetu pacijenata kojima će biti dostupna kvalitetna terapija – ističu iz Ministarstva zdravlja.

Iz ministarstva kažu da, prema njihovim informacijama, proizvođači nijesu obustavili određene ljekove prema posljednjim utvrđenim maskimalnim cijanama na listi ljekova.

Iz Ministarstva zdravlja objašnjavaju da su izmjenom Liste ljekova implementirali nove maksimalne cijene ljekova koje su formirane shodno Uredbi o kriterijumima za formiranje maksimalnih cijena.

– Uredbom je propisano da se cijene ljekova u Crnoj Gori formiraju u odnosu na refentne zemlje: Republiku Srbiju, Republiku Hrvatsku i Rumuniju. Uvođenjem Rumunije umjesto Republike Slovenije kao referentne zemlje omogućeno je sniženje cijene ljekova koji se nalaze na osnovnoj i doplatnoj Listi ljekova. Ministarstvo zdravlja je prepoznalo probleme sa kojima se suočavamo u oblasti farmacije a koji direktno utiču na održivost cjelokupnog zdravstvenog sistema. U skladu s tim, pokrenuti su reformski procesi koji će obuhvatiti kako javni tako i privatni sektor – kažu iz ministarstva.

Iz Udruženja privatnih apoteka “Phafarmacie Plus” naveli su nedavno da očekivana obustava izdavanja određenih ljekova za račun Fonda zdravstvenog osiguranja, ni na koji način nije posljedica djelovanja privatnih apoteka, već isključivo najavljenog prestanka isporuke ljekova od strane dobavljača, odnosno proizvođača, po cijenama koje propisuje i priznaje FZO CG.

Proizvođači, a samim tim i veledrogerije, navode iz Udruženja, nijesu se obratile zvaničnim dokumentom o nastalim promjenama u režimu izdavanja ljekova za teret fonda FZO CG. Zbog toga se apoteke koje izdaju ljekove u korist FZO CG ni na koji način ne mogu smatrati uzrokom problema, niti biti odgovorne za probleme koji će nastati kao posljedica najavljene obustave isporuke, a samim tim i neizdavanja određenih ljekova na recept. Ističemo da su privatne apoteke, kao dio primarnog zdravstvenog sistema, godinama neopravdano prepoznate kao uzrok nestabilnosti snabdijevanja tržišta ljekovima, iako predstavljaju jedan od glavnih i osnovnih činilaca kvalitetne snabdjevenosti tržišta ljekovima. Ne zanemarujući našu osnovnu ulogu u misiji farmacije kao naučne discipline, koja ima za cilj zaštitu zdravlja ljudi i činjenice da ova zdravstvena struka povezuje medicinske i hemijske nauke u cilju bezbjednog i efikasnog liječenja građana Crne Gore, želimo ovim obraćanjem istaći da privatne apoteke ni na koji način neće i ne mogu biti prepoznate kao razlog problema koji će se nesumnjivo desiti u toku narednog mjeseca, ukoliko se ostvare najavljene obustave – kažu iz tog udruženja.

Izvor:Dan

 

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor