Ministarstvo sporta: Džudo savez je na javnom konkursu dobio 25.000 eura više nego 2016. godine

Ministarstvo sporta saopštilo je da se ovaj resor prema svim sportskim subjektima u Crnoj Gori odnosi na strogo profesionalan, fer  i korektan način, uz poseban senzibilitet prema obavezama nacionalnih saveza, kako na domaćem tako i na međunarodnom planu.

  „Povodom saopštenja Džudo saveza od 05.08.2017. i niza neistinitih navoda na račun rada Ministarstva sporta koje sa indignacijom odbacujemo, bez namjere da se našim današnjim obraćanjem miješamo u očigledan raskol koji postoji u Džudo savezu, a koji treba da bude riješen u okviru organa tog saveza, koristimo priliku da javnost obavijestimo o sljedećem: Ministarstvo sporta se prema svim sportskim subjektima u Crnoj Gori odnosi na strogo profesionalan, fer  i korektan način, uz poseban senzibilitet prema obavezama nacionalnih saveza, kako na domaćem tako i na međunarodnom planu. Ta se činjenica u slučaju Džudo saveza najbolje ogleda u tome što je baš taj savez na ovogodišnjem  javnom konkursu Ministarstva sporta za sufinansiranje programa sportskih subjekata dobio najveću podršku do sada putem javnog konkursa, gotovo dvostruko veću nego u ranijim neolimpijskim godinama i  čak 25.000 eura više nego u olimpijskoj 2016. što je najbolja potvrda i pokazatelj pune posvećenosti Ministarstva sporta razvoju i promociji džudo sporta u Crnoj Gori i u tom kontekstu otvorenosti za saradnju sa Džudo savezom Crne Gore“, saopšteno je iz Ministarstva sporta.

U saopštenju se dodaje da „dominantan razlog zbog kojeg se Komisija za raspodjelu sredstava sportskim subjektima u 2017. odlučila na taj iznos Džudo savezu, jeste organizacija Evropskog prvenstva za mlađe seniore koji je bio sastavni dio predloženih programskih aktivnosti Džudo saveza. “

„Netačne su i nepotpune tvrdnje Džudo saveza da kako su naveli „nažalost, od Ministarstva nijesu dobili nikakav odgovor“ jer je pored novčane, Ministarstvo sporta pružilo Džudo savezu  i konkretnu organizacionu pomoć, kandidujući predstavnika Ministarstva sporta iz redova visoko rukovodng kadra, za člana počasnog odbora za organizaciju navedenog Evropskog prvenstva, koji je u tom svojstvu već učestvovao na sastanku  Džudo saveza. U kontekstu navoda koji se odnose na prvi kvartalni izvještaj Džudo saveza, ukazujemo da je obaveza podnošenja kvartalnih finansijskih izvještaja  precizirana u Ugovoru koji je Ministarstvo sporta zaključilo sa Džudo savezom o korišćenju odobrenih sredstava po javnom konkursu u kojem su i precizirani datumi u kojima je Džudo savez bio dužan da podnese urednu dokumentaciju, u skladu sa Procedurama o načinu izrade i dostavljanja izvještaja korisnika sredstava po osnovu Konkursa za sufinansirnje programa sportskih subjekata za 2017. koje su blagovremeno objavljene na sajtu Ministarstva sporta. Kako Džudo savez nije dostavio valjane dokaze o namjenskom utrošku sredstava, podsjećamo da je Ministarstvo sportaostavilo i dodatni rok u kojem je omogućilo Džudo savezu da dostavi potrebne dokaze što se nije dogodilo. Jedino što je Ministarstvu sporta nakon toga preostalo, jeste da raskine ugovor sa Džudo savezom vođeni isključivo našim glavnim interesom, a to je da novac poreskih obveznika namijenjen sportu bude namjenski utrošen i to za razvoj i afirmaciju crnogorskog sporta“, navodi se u saopštenju.

Ministarstvo sporta u saopštenju navodi da nijednom klubu neće dozvoliti da nenamjensko trošenje novca  dodijeljenog putem putem javnog konkursa prođe nekažnjeno.

„Takođe napominjemo  da nijednom klubu ni savezu nećemo gledati kroz prste niti ćemo dozvoliti da nenamjensko trošenje novca dodijeljenog putem putem javnog konkursa prođe nekažnjeno, te ćemo i u ovom ali i u svakom narednom slučaju, gdje uočimo nenamjensko trošenje novca, iste procesuirati prema nadležnim institucijama U konkretnom slučaju, sve i kada bi zanemarili pravdanje javnog novca opredijeljenog Džudo savezu za razvoj džudo sporta potrošenog suprotno konkursnoj dokumentaciji na račune za vodu, struju, viljamovku, pivo, vino, sobnu metlu, grijač kalolifera, silikon žicu, bateriju za kadu  i slično, nikako ne smijemo zanemariti najvažniju činjenicu da je većina poslovanja Džudo saveza vođena preko blagajne, dok su plaćanja nacionalnim trenerima, smještaja u Crnoj Gori i inostranstvu i slični troškovi u visokim iznosima koji dostižu i do petnaest hiljada eura isplaćivani putem gotovine. Obrazloženje Džudo saveza bilo je da je troskove hotelskog smjestaja u inostranstvu, nemoguće platiti putem bankraskih transakcija, a samim  ni Ministarstvo sporta nije u mogućnosti da izvrši kontrolu trošenja tog novca, za razliku od ostalih saveza koji su bankarske transakcije opredijeljenog javnog novca za razvoj sporta vršili preko bankovnih računa koji su naznačeni u konkursnoj dokumentaciji.  U kontekstu navoda Džudo saveza da Ministarstvo sporta komunicira sa navedenim savezom putem portala, ističemo da smo sa Džudo savezom o svim aspektima koji se odnose na dopunu finansijskog izvještaja komunicirali putem zvaničnih dopisa u kojima je ukazano na rokove za dostavljanje izvještaja, kao i na  segmente izvještaja koji su bili nejasni i kao takvi dodatno dopunjeni i obrazloženi Ministarstvu sporta, o čemu posjedujemo i dokaze. I što je jošvažnije, obavještenje o raskidu Ugovora proslijeđeno je Džudo savezu zvaničnim putem u petak, imajući u vidu da je četvrtak 03.08.2017. bio posljednji dan za dopunu dokumentacije“, kazali su iz Ministarstva sporta.

Iz Ministarstva je rečeno da poručuju „Džudo savezu, ali i svim ostalim sportskim organizacijama da u Ministarstvu sporta mogu imati pouzdanog partnera jedino ukoliko je njihovo djelovanje potvrda ozbiljnog odnosa prema opredijeljenom novcu za razvoj sporta, datom sportu, a posebno prema sportistima koji moraju biti njihov prioritet.“

„To što se Ministarstvo sporta zalaže i insistira na poštovanju zakona i  kontroli trošenja novca poreskh obveznika namijenjenog sportu, nije napad već odbrana  vladinih i interesa države i zato  želimo da vjerujemo da će nam  Džudo savez biti saveznik na tom putu, koji radeći u interesu džudoa i crnogorskih džudista, radi u krajnjem u interesu države. Finalno, a imajući u vidu da Džudo savez nije ispunio obavezu iz Ugovora koja se odnosi na namjensko trošenje novca opredijeljenog na javnom konkursu, Ministarstvo sporta, cijeneći značaj Evropskog prvenstva za mlađe seniore kako za promociju džudo sporta tako i Crne Gore, ostaje otvoreno za dalju saradnju u kontekstu organizacije navedenog prvenstva“, zaključili su iz Ministarstva sporta.

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor