Ministarstvo sporta čestita Dan mladih

Povodom 12. avgusta, Međunarodnog dana mladih, Ministarstvo sporta upućuje čestitku mladima Crne Gore sa željom da, ulažući zajedničke napore, doprinose razvijanju aktivizma mladih i poboljšaju njihov položaj.

„Ministarstvo sporta je od samog osnivanja posvećeno razvijanju omladinske politike i stvaranju podsticajnog okruženja za aktivno učešće mladih u identifikovanju i rješavanju njihovih problema i potreba. Uvjereni smo da će napori koje Vlada Crne Gore i Ministarstvo sporta, ulažu u unaprjeđivanje normativnog i institucionalnog okvira u oblasti omladinske politike, učiniti da mladi osjete lične benefite i prepoznaju brigu države o njihovim potrebama.

Ministarstvo sporta će, u skladu sa svojim nadležnostima i mogućnostima, nastaviti da radi na jačanju institucionalnog okvira za sprovođenje omladinske politike, sa fokusom na osnaživanje omladinskih servisa u kojima mladi stiču vještine i znanja koji doprinose njihovom ličnom i društvenom razvoju“, ističe se u saopštenju.

Povodom Medjunarodnog dana mladih, Ministarstvo sporta / Direktorat za mlade / podržalo je nekoliko projekata crnogorskih omladinskih organizacija koje će kroz različite promotivne aktivnosti obilježiti taj dan sa ciljem da skrenu pažnju na ključne probleme i izazove sa kojima se mladi u Crnoj Gori susrijeću.

Ministarstvo sporta, kako se navodi u saopštenju, nastaviće posvećeno da radi na poboljšavanju postojećih mehanizama podrške mladima, ali i na razvijanju novih modela koji će, svakako, podrazumijevati njihovo aktivno učešće.

Izvor: AntenaM

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor