Ministarstvo kulture i medija će u narednom periodu učiniti dodatne napore da zainteresuje mlade za oblast kulturne baštine

Ministarstvo kulture i medija će u narednom periodu učiniti dodatne napore da zainteresuje mlade za oblast kulturne baštine i zajedno sa ustanovama kulture raditi na digitalizaciji i inoviranju sadržaja u cilju njihove veće dostupnosti, poručila je ministarka kulture i medija Maša Vlaović, na Ministarskom sastanku Upravljačkih platformi Zapadnog Balkana za kulturu, istraživanje i inovacije, obrazovanje i obuku koji su u Tirani organizovali Evropska komisija i Vlada Republike Albanije.

Ministarstvo kulture i medija
Ministarstvo kulture i medija

Ministarka je kazala da je sa kolegama iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Sjeverne Makedonije i Srbije razmijenila iskustva o kulturnim politikama koje su na snazi u našim državama, s posebnim akcentom na modalitetima za njihovo unaprijeđenje – saopštili su iz ovog resora.

Vlaović: “Saglasili smo se da je u tom procesu veoma važna podrška Evropske komisije koja kroz mehanizam Upravljačke platforme za kulturu uspostavlja još jedan osnov za razvoj regionalne saradnje u ovoj oblasti istovremeno osnažujući svaku od država Zapadnog Balkana da predano radi na promociji sopstvenog kulturnog identiteta.“

Na sastanku posebna pažnja bila je posvećena temama vezanim za zaštitu i očuvanje kulturne baštine u kontekstu borbe sa klimatskim promjenama i prirodnim katastrofama kao najznačajnijim izazovima savremenog doba.

„Takođe smo u kontekstu Evropske godine mladih razgovarali o ulozi koju mladi imaju u očuvanju nematerijalne kulturne baštine i tradicionalnih zanata, kao i o značaju edukacije mladih u cilju njihove orijentacije ka profesijama iz oblasti kulturne baštine“, rekla je Vlaović.

Prema riječima ministarke, obaveza Ministarstva je da uvede inovativne pristupe u proces očuvanja tradicionalnih zanata, stvaranjem adekvatnih uslova za njihovu samoodrživost, a samim tim, kako je navela, pospješe interesovanje mladih da razvijaju znanja o nematerijalnoj kulturnoj baštini i da se bave njenom zaštitom i valorizacijom.

Ministarka je marginama ministarskog sastanka razgovarala sa Marijom Gabriel, evropskom komesarkom za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade s namjerom da je upozna sa vizijom i prioritetima Vlade Crne Gore u oblasti kulture i modalitetima implementacije zajedničkih projekata našeg kulturnog i kreativnog sektora sa zemljama regiona i Evropske unije.

Vlaović: „Dodatno, sastanak je bio prilika da naglasim uvjerenje u nastavak značajne podrške koju Evropska komisija pruža Crnoj Gori u procesima političkih, ekonomskih i društvenih reformi, s naglaskom na ulogu kulture kao faktora povezivanja i saradnje na evropskom i širem nivou“, kazala je Vlaović.

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor