Ministarstvo će stipendirati perspektivne sportiste

Vlada Crne Gore, na današnjoj sjednici, utvrdila je Predlog zakona o sportu, koji predstavlja rezultat postignutog balansa između namjere Ministarstva sporta, da značajno unaprijedi sportsku oblast i objektivnih mogućnosti, na koje su sportski subjekti ukazali tokom javne rasprave o Nacrtu zakona, saopštio je ministar sporta Nikola Janović.

 

„Ministarstvo sporta je time pokazalo spremnost na dijalog, ali i razumijevanje realnih potreba sportskih subjekata i postiglo kompromis o ključnim pitanjima koja proističu iz Predloga zakona“, kazao je Janović na konferenciji za medije nakon sjednice Vlade.

Objasnio je da se to, prije svega, odnosi na jačanje uloge Crnogorskog olimpijskog komiteta koji će i dalje birati sportistu godine, strukturu Savjeta za sport, brisanje finansijskog uslova za transformaciju sportskih klubova, smanjivanje nivoa stručne spreme kao uslova za sekretara sportske organizacije, brisanje Nadzornog odbora i obaveze zapošljavanja sportskog administratora.

„Uslovi za trenera ostali su isti kao i u važećem zakonu, a omogućeno je i da se sportska aktivnost obavlja u više sportskih organizacija iste vrste sporta, pod uslovom da pravilima međunarodne federacije tog sporta nije drukčije propisano“, naglasio je Janović.

Kako je kazao Janović, Ministarstvo sporta će stipendirati svakog kom se dodijeli status perspektivnog sportiste.

„Tim zakonskim rješenjem, poručio je ministar Janović, država želi da nagradi, motiviše i podstakne mlade talentovane sportiste, da nastupajući za Crnu Goru postižu vrhunske rezultate, ali i da, koliko je to objektivno moguće, spriječimo odlazak mladih crnogorskih sportista u reprezentacije drugih država“, kazao je Janović.

Takođe, Predlogom zakona terminološki se precizira status „vrhunski sportista“ sa „sportista sa vrhunskim reprezentativnim rezultatom”.

Suština je, objasnio je ministar sporta, ostala ista, ali je namjera da se u samom nazivu jasno definiše, da je cilj države da kroz dodjelu navedenog statusa, utvrdi i pravo na doživotnu mjesečnu naknadu samo za rezultate postignute sa reprezentacijom Crne Gore, te da se razgraniči reprezentativni od klupskog sporta.

Predlogom zakona je smanjen starosni uslov kojim je omogućeno da se pravo na doživotnu mjesečnu naknadu stiče sa navršenih 35 godina.

Jedna od novina je i da će opština sufinansirati programe sportskih klubova i sportsko-rekreativnih društava, čije je sjedište na teritoriji te opštine.

Istovremeno, prvi put zakonom će biti jasno propisano šta se smatra imovinom sportske organizacije, kao i to da se državnom imovinom može raspolagati samo u skladu sa Zakonom o državnoj imovini.

Predlogom zakona predviđeno je uvođenje sistema dječjeg sporta tj. sprovođenja javnog poziva sportskim klubovima za sufinansiranje članarina za djecu, u cilju uključivanja što većeg broja djece u sportske aktivnosti.

„U tom kontekstu sufinansiraćemo bazične sportove koji su ključni za pravilan razvoj djeteta, imajući u vidu njihovu zastupljenost, masovnost i tradiciju“, objasnio je ministar sporta.

Predlog zakona propisuje formiranje ustanove za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti sportista, čiji je osnivač  Vlada.

Takođe, propisano je ograničenje za učešće određenih lica u upravljačkim strukturama sportskih organizacija, kako bi se smanjio uticaj politike u oblasti sporta ali isto tako i da se određena politička pozicija ne koristi radi uticaja na finansiranje sportskih organizacija.

Janović je pojasnio da su ograničene samo najviše funkcije u državnim organima, kao i sva lica koja rade u organima nadležnim za oblast sporta, a to je Ministarstvo sporta, na lokalnom nivou sekretarijat nadležan za sport, kao i zaposleni u privrednim društvima čiji je osnivač država koje ima nadležnosti u oblasti sporta.

Izvor: RTCG

 

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor