Search
Close this search box.

MANS: Uoči izbora iz budžetske rezerve Glavnog grada isplaćeno 43.000 eura za socijalnu pomoć

Zvanični podaci Glavnog grada o potrošnji sredstava uoči predstojećih lokalnih izbora pokazuju da je za posljednjih nekoliko mjeseci iz budžetske rezerve pojedinncima isplaćeno preko 43.000 eura po osnovu socijalne pomoći, saopšteno je danas iz Mreže za afirmaciju nevladinog sektora MANS.

Kako ističu, sve odluke donio je gradonačelnik Ivan Vuković, na osnovu diskrecionog ovlašćenja i mišljenja Komisije koju je sam formirao.

Dodaju da se većina socijalne pomoći, čije isplate je odobrio Vuković, kreće u iznosima od 100 do 200 eura, a odnose se na poboljšanje materijalne situacije, pomoć u liječenju i školovanju.

„U dokumentaciji kojom se odobrava isplata socijalne pomoći, gradonačelnik Vuković se poziva na Odluku o bližim kriterijumima za korišćenje sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve. Odlukom se definišu vrste i visina pomoći koja se može dijeliti iz budžetske stavke, ali ne i detaljniji kriterijumi na osnovu kojih se može ostvariti pravo na socijalnu pomoć“, navode u MANS-u.

Taj dokument, prema njihovim riječima, definiše da konačnu odluku o tome kome će biti dodijeljena sredstva donosi gradonačelnik na predlog posebne Komisije koju on sam formira.

„Ipak, u zaključima Vukovića se pomenuta Komisija ne pominje, pa nije jasno na osnovu čega su, osim diskrecionih ovlašćenja Gradonačelnika, donošene odluke o isplati novca“, naglašavaju.

U MANS-u ocjenuju da je ovakav način korišćenja budžetske rezerve uoči izbora identičan onome koji već postoji na nivou državnog budžeta, a podrazumijeva raspodjelu pomoći uz netransparentne kriterijume i ogroman prostor za zloupotrebe u predizbornom periodu.

„Prema podacima koje je MANS do sada objavio, iz državnog trezora je po ovom osnovu od raspisivanju izbora isplaćeno najmanje 130 hiljada eura. Mogućnost zloupotrebe je prepoznata i Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja koji izričito zabranjuje isplatu socijalne pomoći iz budžetske rezerve, osim u posebnim slučajevima koji uključuju i epidemiju zaraznih bolesti“, ukazuju u MANS-u.

Upravo na tu mogućnost se, kažu, poziva i Glavni Grad, pravdajući socijalna davanja činjenicom da je odluka o proglašenju epidemije koronavirusa u Crnoj Gori i dalje na snazi.

„MANS je već više puta upozorio da raspodjela socijalne pomoći na ovaj način kojim se odluke donose van zvaničnog sistema socjalne i zdravstvene zaštite otvara ogroman prostor za zloupotrebe jer se novac troši bez jasno utvrđenih i transparentnih kriterijuma. Ovo je posebno važno u predizbornom periodu gdje već imamo brojne primjere zloupotreba iz prakse“, zaključuju u MANS-u.

izvor.rtcg.me

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor