Likvidna sredstva u martu 1,06 milijarde eura

Prosječna likvidna sredstva banaka u martu su iznosila 1,06 milijardi eura, što je 1,3 odsto manje nego u februaru.

Prosječna likvidna sredstva u martu su u odnosu na isti period prošle godine bila veća 11,4 odsto.

Koeficijenti likvidnosti za bankarski sistem u cjelini su, na dnevnom i dekadnom nivou, bili iznad propisanih minimuma.

Bilansna suma banaka na kraju marta iznosila je 4,64 milijarde eura i bilježi pad od 0,4 odsto u odnosu na februar, dok je u odnosu na mart prošle godine porasla 1,7 odsto.

U strukturi aktive banaka, u martu su dominantno učešće od 70,3 odsto ostvarili ukupni krediti, nakon kojih slijede novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka sa 18,6 odsto, hartije od vrijednosti sa 9,7 odsto, dok se 1,4 odsto odnosilo na preostale stavke aktive.

U strukturi pasive, dominantno učešće od 74,5 odsto ostvarili su depoziti, nakon kojih slijedi kapital sa 12,9 odsto, pozajmice sa devet odsto, dok se na ostale stavke odnosilo 3,6 odsto ukupne pasive.

Ukupan kapital banaka na kraju marta iznosio je 600,4 miliona eura i bilježi rast od 0,8 odsto na mjesečnom nivou, dok je na godišnjem oslabio 0,9 odsto.

Izvor: RTCG

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor