Search
Close this search box.

Leković: Upravni sud da zaustavi nezakonito djelovanje Dušana Raičevića

Svako drugačije postupanje Upravnog suda, odugovlačenje postupka i donošenje odluke nakon 23. oktobra 2022. godine, onemogućilo bi pristup pravdi i imalo za posljedicu dalje donošenje nezakonitih odluka, kazao je Leković

 

Dana 22.07. 2022. godine, Klub odbornika Demokrata u Skupštini opštine Bar, Upravnom sudu Crne Gore podnio je tužbu protiv Skupštine opštine Bar radi poništenja Odluke o izboru predsjednika opštine Bar. Predmet kod tog Suda vodi se pod brojem U.br. 6376/22, kazao je predsjednik Kluba odbornika Demokrata Bar Momčilo Leković.

U cilju zaštite principa zakonitosti, zaštite javnog interesa i sloboda i prava građana Bara, zahtijevamo da Upravni sud odluku u ovom predmetu donese u hitnom postupku i u kratkom roku, dodao je u saopštenju.

Kako navodi Leković, primjena osporene Odluke o izboru predsjednika opštine Bar, donosena od strane odbornika kojima je mandat prestao dana 06.07.2022. godine, ima za posljedicu da Dušan Raičević počev od 03.08.2022. godine na nezakonit način obavlja funkciju predsjednika opštine Bar.

– Više je nego jasno da nije postojala na zakonu zasnovana mogućnost, da odbornici jednog saziva, nakon što im je prestao mandat, po drugi put biraju isto lice za predsjednika opštine Bar, na vremenski period od četiri godine i to prije isteka njegovog tekućeg četvorogodišnjeg mandata – kazao je on.

Samo efikasnim postupanjem u ovom predmetu, posebno nakon što je Ustavni sud dana 28. jula 2022. godine ukinuo odredbe Zakona o dopuni Zakona o lokalnoj samoupravi, Upravni sud može građanima poslati poruku da neustavno i nezakonito postupanje ne može predstavljati osnov za vršenje vlasti, istakao je Leković.

Izbori za odbornike u Skupštini opštine Bar raspisani su za 23. oktobar 2022. godine. Vršenje funkcije predsjednika opštine Bar od strane nezakonito izabranog predstavnika prethodne odborničke većine u Skupštini opštine Bar, u susret predstojećim izborima, samo dodatno produbljuje nepovjerenje građana Bara u izborni proces i njegove rezultate, napomije on.

– Efikasno postupanje Upravnog suda podrazumijeva da odluka u ovom predmetu bude donesena znatno prije 23. oktobra 2022. godine. Svako drugačije postupanje Upravnog suda, odugovlačenje postupka i donošenje odluke nakon 23. oktobra 2022. godine, onemogućilo bi pristup pravdi i imalo za posljedicu dalje donošenje nezakonitih odluka i drugih akata od strane nezakonito izabranog predsjednika opštine Bar – kazao je Leković.

Imajući u vidu značaj predmetnog spora, specifičnu prirodu ove upravne stvari, i posljedice dalje primjene osporene odluke, zahtijevamo da taj Sud, u javnom interesu, u ovom predmetu odluči u hitnom postupku i u kratkom roku, zaključio je u saopštenju.

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor