Search
Close this search box.

Kvir Montenegro: Ljudska prava LGBTIQ osoba moraju biti u fokusu nove Vlade

Kvir Montenegro poziva mandatara za sastav nove Vlade Crne Gore dr Dritana Abazovića i sve uključene aktere u proces formiranja nove Vlade, da posebno povedu računa o osnovnim ljudskim pravima LGBTIQ osoba prilikom kreiranja sastava  i sistematizacije ministarstava nove Vlade Crne Gore, naročito u dijelu resora ljudskih i manjinskih prava.

Praksa spajanja dvaju ministarstava u jedno, kao što je to bio slučaj sa Ministarstvom pravde, ljudskih i manjinskih prava pokazala se kao neučinkovita i dala je prilično loše rezultate u radu, naročito u dijelu zaštite prava LGBTIQ osoba u Crnoj Gori, ocijenili su iz ove organizacije. Kako tvrde, ovo je rezultiralo evidentnim usporavanjem napretka na polju prava LGBTIQ osoba.

Taj problem prepoznat je i u Izvještaju Evropske komisije o napretku Crne Gore za 2021. godinu, gdje je jasno navedeno da Predložena nova organizaciona shema Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava ne pominje prava lezbejki, gejeva, biseksualnih, transrodnih, interseksualnih i queer (LGBTIQ) osoba. Vidljivost LGTBIQ zajednice, ovim rješenjem, još uvijek nije dovela do značajnih poboljšanja u vezi sa homofobnim incidentima, prijetnjama i diskriminacijom, kao ni u smislu pristupa zdravstvenoj zaštiti, pravdi, zapošljavanju i stanovanju.

Nova Vlada resor ljudskih i manjinskih prava mora odvojiti kao zaseban, kako zaključuju, pa u okviru istog obezbijediti direktan mandat za oblast ljudskih prava LGBTIQ osoba, prepoznat u samoj sistematizaciji budućeg ministarstva.

“Ovo će biti od pomoći da se izbjegne prethodna greška koja je dovela do značajnog pada rezultata u pogledu poštovanja prava LGBTIQ osoba”, navode u saopštenju.

Nova Vlada, smatraju, ima pred sobom veliki zadatak u smislu unapređenja zakonskog okvira i ukupnog poštovanja ljudskih prava LGBTIQ osoba koje će biti moguće postići samo uz kvalitetan odabir kadrova i osvježenje timova, uključujući kadrove koji unutar samog sistema već posjeduju višegodišnje iskustvo, znanje i rezultate na polju ljudskih prava LGBTIQ osoba.

“Kako bi bila u mogućnosti da ispuni velika očekivanja LGBTIQ zajednice, ali i međunarodne zajednice u odnosu na ovo, nova Vlada mora i prekinuti sa praksom zapošljavanja po partijskoj ili političkoj liniji u resorima koji se tiču ljudskih prava, te kao kriterijum za selekciju koristiti isključivo ekspertizu, znanje i razumijevanje savremenog koncepta ljudskih prava i sloboda, utemeljenog na demokratskim vrijednostima”, zaključili su iz organizacije Kvir Montenegro.

 

izvor: antenam.net

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor