Kulturne i kreativne industrije mogu biti pokretač crnogorske privrede

Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj (IPER) najavio je danas realizaciju projekta “Mapiranje kulturnih i kreativnih industrija u Crnoj Gori”, čiji je fokus izračunavanje ekonomskih efekata sektora, identifikovanje i promovisanje najboljih praksi, unapređenje preduzetničkih vještina u sektoru, i priprema strateških smjernica za dalji razvoj sektora za kreatore politika.

“Kreativne i kulturne industrije su dinamični sektori koji ubrzano rastu u okviru globalne ekonomije. One doprinose društvenom rastu, kroz diverzifikaciju nacionalnih ekonomija, stvaranjem prihoda i mogućnosti za zapošljavanja. Istraživanje Indikatori uticaja kulture na razvoj, koje smo u saradnji sa UNESCOm sproveli 2015. godine, pokazalo je da je doprinos kulturnih djelatnosti bruto domaćem proizvodu Crne Gore u 2013. godini, iznosio 4,62 odsto”, kazao je načelnik u Ministarstvu kulture i za kontakt osoba za UNESCO Konvenciju o zaštiti i promociji raznolikosti kulturnih izraza, Dragoljub Janković.

On je objasnio da to ukazuje da je kultura zaslužna za značajan dio domaće proizvodnje, i da pomaže u ostvarivanju prihoda i sredstava za život.

Kreativni direktor studija za interaktivni dizajn Fleka D.O.O., Miloš Milošević je kazao da u zemlji, koja nema pretjerano kreativnih industrija, vidi jedan ogroman potencijal da znanje mladih i kreativnih ljudi može da bude izazovno za zapadno tržište i da nema nikakvih problema da se tamo bori sa najjačima i da možemo da ponudimo jako kvalitetne proizvode.

“Dosta često mi se dešava da dobijam CV-jeve kreativaca, ljudi koji rade kao frilenseri za inostranstvo, koji su u svojim sobama, koji na neki način još uvijek ne mogu da se oslobode, pokrenu sebe, da naprave neki svoj biznis u Crnoj Gori, ali da kažemo da i njima treba određena edukacija. Mislim da uz neki institucionalni okvir koji bi se stvorio i koji bi omogućio taj prvi korak, jednostavnije bi mogli da dođemo do nivoa da se kreira jedan veliki broj firmi”, kazao je Milošević.

On je poručio da vjeruje da kreativne industrije zajedno sa IT industrijom u kombinaciji digitalnog društva mogu ozbiljno da učestvuju u BDP-u Crne Gore. Dodao je da država još uvijek to nije prepoznala ili na terenu nije pretjerano aktivna, da to sprovede u djelo.

Direktorica Instituta za preduzetništo i ekonomski razvoj, Dragana Radević,  navela je da u okviru projekta žele da mapiraju kulturne i kreativne industrije u Crnoj Gori i procjene njihov doprinos bruto domaćem proizvodu i prije svega potencijal za dalji razvoj.

“Da prepoznamo najbolje prakse i promovišemo ih, i  na osnovu naučnih lekcija damo prijedloge donosiocima odluka za neophodnu podršku ovom sektoru. Istraživanje pokazuje da je sve više mikro preduzeća koje se osnivaju u sektoru kulturnih i kreativnih industrija, ali da nedostaje preduzetničkih vještina koje su neophodne za plasiranje proizvoda na tržištu”, smatra Rabrenović.

Ona je naglasio da će ovaj projekat dati odgovor na sve to, ponuditi obuke i omogućiti kreativcima da adekvatno valorizuju svoj proizvod na tržištu. Istakla je da su posebno zadovoljni činjenicom da je Ministarstvo kulture prepoznalo značaj ovog projekta i da će učestvovati u praćenju aktivnosti i naravno prihvatanju onog što budu sugestije za razvoj politika u odnosu na ovaj sektor.

Projekat “Mapiranje i razvoj kulturnih i kreativnih industrija u Crnoj Gori” biće realizovan u periodu do februara 2020. godine, uz podršku UNESCO Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost.

Odabran je u globalnoj konkurenciji 227 projekata koji su se prijavili na godišnji konkurs UNESCO Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost i najbolje je ocijenjen od ukupno sedam projekata koje će UNESCO finansirati kroz ovaj poziv.

Današnjoj prezentaciji projekta prisustvovali su predstavnici ovog sektora u Crnoj Gori, uključujući predstavnike državnih institucija, privatnih kompanija i preduzetnika.

Izvor: Cdm.me

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor