Kreirati ambijent za uvođenje eRačuna u poslovanje

U okviru procesa digitalne transformacije Crne Gore neophodno je kreirati ambijent za uvođenje eRačuna u poslovanje, ocijenjeno je na panelu koji su organizovale Privredna komora (PKCG) i Asocijacija menadžera Crne Gore (AMM).

Na panelu pod nazivom ePoslovanje: Šta je to eRačun i zašto nam je potreban? saopšteno je da su te aktivnosti započete uvođenjem elektronske fiskalizacije računa i zajedno predstavljaju važne elemente uvođenja ePoslovanja u privredni i javni život.

Iz AMM-a je saopšteno da je rad na izradi Strategije digitalne transformacije Crne Gore idealna prilika da se definišu strateška opredjeljenja ka implementaciji eRačuna, usvoje odgovarajuće politike i definiše Akcioni plan.

„Na ovaj način bi se značajno ubrzalo ne samo generisanje računa, već i njihova razmjena i obrada računa, smanjili troškovi pripreme, obrade i distribucije i olakšalo praćenje dostave, sistema naplate i PDV obaveza“, navodi se u zaključcima sa panela.

Konstatovano je da postojeća zakonska regulativa nije prepreka za uvođenje elektronskog računa, iako je u nekim elementima treba usaglasiti.

“Smatramo da je u Crnoj Gori neophodno raditi na definisanju i prihvatanju odgovarajućih standarda kompatibilnih sintaksi standarda Evropske unije. Na ovaj način ćemo bliže definisati eRačun i njegovu razmjenu, a biće neophodno i minimalno prilagoditi informatičku infrastrukturu u javnoj upravi i privredi“, saopšteno je iz AMM-a.

Anketa koja je sprovedena prije panela pokazala je da u Crnoj Gori postoji nerazumijevanje suštine eRačuna i da treba raditi i na segmentu edukacije korisnika.

Privredna komora i Asocijacija menadžera iniciraće saradnju privrednih asocijacija i nadležnih državnih institucija i pokrenuti aktivnosti na uvođenju eRačuna u poslovanje crnogorskih kompanija i institucija.

Potpredsjednica PKCG, Nina Drakić, kazala je da se crnogorska privreda i država nalaze pred veoma važnim i teškim zadatkom, transformacije iz industrijske u digitalnu ekonomiju.

“Ovaj proces zahtijeva povećanje stope digitalne transformacije privrede, kreiranje digitalne preduzetničke kulture, razvoj ICT sektora, kako tradicionalnog tako i inovativnog, kako kao pružaoca usluga tako i kao jake izvozno orjentisane industrije”, rekla je Drakić.

Prema njenim riječima, ePoslovanje je bilo jedan od strateških stubova Strategije razvoja informacionog društva, i sigurno će biti sastavni dio Strategije digitalne transformacije, čija je izrada u toku.

Izvršna direktorica AMM-a, Anđela Radosavović, potencirala je značaj digitalne transformacije za Crnu Goru.

“Sinergija poslovne zajednice na polju digitalne transformacije je jedini ispravni model djelovanja”, navela je Radosavović.

Ona je dodala da država mora brže djelovati usvajanjem neophodne, kvalitetne regulative i kadrovskog osnaživanja u cilju kreiranja efikasne administracije kako bi se proces digitalizacije kvalitetno realizovao, te pomoglo privredi da iskoristi šanse koje on pruža.

Moderatorka panela, sekretarka OU ICT Privredne komore, Nada Rakočević, rekla je da cilj predstavlja podizanje konkurentske prednosti crnogorske privrede podsticanjem uvođenja elektronskog, dematerijalizovanog poslovanja za sva preduzeća i organizacije javne uprave.

“Prednosti ePoslovanja su smanjivanje troškova (papira, štampanja, slanja), kao i utroška vremena zaposlenih, povećavanje produktivnosti, brzi povrat investicije u sistem ePoslovanja, brža i pouzdanija dostava i obrada eDokumenata, automatizacija i integracija postupaka, smanjenje grešaka, bolja efikasnost, veća sigurnost, centralizacija informacija, praćenje toka procesa, te brže i sigurnije arhiviranje dokumenata”, kazala je Rakočević.

Generalna direktorica Direktorata za digitalizaciju i informacione sisteme u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja, Bojana Bajić, apostrofirala je da je za implementaciju elektronskog računa izuzetno važna pravna sigurnost.

“Važeća zakonska regulativa nije prepreka za implementaciju eRačuna u Crnoj Gori. Implementacija nas očekuje bez prevelikih intervencija na zakonima, uz unapređenje podzakonskih akata”, rekla je Bajić.

Mihailo Gluščević iz Elektroprivrede (EPCG) kazao je da ta kompanija mjesečno izda 400 hiljada računa i primi preko hiljadu.

“Račune, njih 50 hiljada, koje smo poslali putem e-maila nam je donijelo uštedu u operativnim troškovima vrijednu više od 100 hiljada EUR”, kazao je Gluščević.

Savjetnik predsjednika Vlade za IT, Dejan Abazović, ocijenio je da panel u organizaciji Komore i AMM doprinosi nastavku priče o digitalnoj transformaciji Crne Gore koja je započeta e-fiskalizacijom.

“Elektronska fiskalizacija je pokazala da sve možemo lakše, brže i tehnološki mnogo naprednije uraditi. Informacioni sistem za elektronsku fiskalizaciju je najkompleksniji koji je razvijen u Crnoj Gori”, rekao je Abazović.

U Crnoj Gori je, kako je dodao, 113 registrovanih kompanija ponudilo svoja softverska rješenja za fiskalizaciju.

“Moramo da primjenjujemo EU standarde i usaglasimo regulativu, ali i da prilagodimo modele našim potrebama kako bismo ostvarili maksimum iz procesa digitalizacije. Naš IT sektor treba da bude konkurentan kako u okruženju, tako i u međunarodnim okvirima. Proizvodnja softvera je djelatnost sa najvećom maržom, odnosno razlikom između prihoda i ulaganja, a najmanjom razlikom između prihoda i profita”, rekao je Abazović.

Izvor: RTCG

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor