Koncesionari izašli iz korita Lima, organizacije pozvale gradjane da prijave svakog koncesionara kojeg primjete u Lim

U četvrtak 31. avgusta je istekla saglasnost koncesionara, koju im je dala Uprava za vode i Opština Bijelo Polje za hitne radove na rijeci Lim, radi uklanjanja nataloženog materijala, da bi se na vrijeme spriječila negativna posljedica jesenjih kiša, koje prouzrokuju porast vodostaja.

 Realizacija navedenih aktivnosti sprovela se u periodu od 01. jula do 31.avgusta. Uprava za vode je ranije formirala Komisiju, koja je u saradnji sa predstavnicima imenovanim od strane opštine obišla teren i sačinila izvještaj sa ocjenama i predlozima, tada je za Portal sjevercg kazao Muzafer Badžić, načelnik Komunalne policije u Bijelom Polju.

Portal sjevercg je danas obišao jedno mjesto u Nikoljcu na kojem su mašine jednog koncesionara ranije vršile eksploataciju šljunka iz Lima.

 Organizacije koje se bave zaštitom rijeke Lim apeluju na sve gradjane, ribolovce i sve ljubitelje Lima, da fotografišu i snime svakog koncesionara koji udje u ovu rijeku, da odmah objave sve fotografije na svojim drustvenim mrežama ili proslijede organizacijama koje će to objaviti.

One  sumnjaju da je saglasnost koncesionarima data radi uklanjanja nataloženog materijala, da bi se na vrijeme spriječila negativna posljedica jesenjih kiša, koje prouzrokuju porast vodostaja.

Navode, da im je data radi lične koristi koncesionara, pojedinaca iz Uprave Voda, kao i pojedinaca iz lokalne uprave Opštine Bijelo Polje, a sve na štetu ove rijeke.

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, uvelo je moratorijum na eksploataciju šljunka i pijeska iz riječnih korita, pored ostalih i Lima i samo zajedno možemo spasiti Lim od njegovog uništavanja, kazali su iz ovih organizacija.

  Portal sjevercg je došao do saznanja, da je Uprava voda od Opštine Bijelo Polje ponovo zatražila saglasnost, da se još 15 dana produži vrijeme koncesionarima i da je taj predlog odbijen od strane predsjednika Opštine Bijelo Polje Aleksandra Žurića, koji sprema veliku akciju čišćenja obala Lim-a, u kojoj će se prema našim saznanjima uključiti i Vojska Crne Gore.

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor