Koncerti Simfonijskog orkestra Muzičke akademije

Muzička akademija Univerziteta Crne Gore organizuje dva koncerta Simfonijskog orkestra Muzičke akademije.

Prvi koncert na program je večeras u 20 sati, u Ministarstvu kulture na Cetinju.

“Koncert na Cetinju je istovremeno i ispit za studente izvođačke umjetnosti na Muzičkoj akademiji Ovo je najvažniji i najveći pokazatelj pedagoško umjetničkog rada na Muzičkoj akademiji, odnosno Simfonijskog orkestra“, istakao je profesor Miran Begić.

On je iskazao posebnu zahvalnost Univerzitetu Crne Gore na podršci u organizaciji koncerta.

Na repetroaru ovih koncerata su djela, kako je najavio Begić, W.A.Mocarta, Simfonija br.40 i Sinfonia Concertante, u kojoj su solisti on i prof. Mikhail Bereznitsky, trenutno angažovan kroz eksterni konkurs UCG-a, na Muzičkoj akademiji.

On je najavio da će se iduće godine proširiti partnerska saradnja sa akademijama u regionu i da će se na koncertima Simfonijskog orkestra pojaviti i studenti instrumenata koje Muzička akademija nema, kao što su oboa, fagot i horna.

Profesor Bereznistky, sa konzervatorijuma P.I.Čajkovski kazao je da je stvaranje jednog ovako kvalitetnog orkestra izuzetno važno za Crnu Goru i za razvijanje odnosa među akademijama u regionu.

Na konferenciji je predstavljena i studentkinja treće godine studija Muzičke akademije Jelena Jovović, koncert masjtor.

Student povjerenik Muzičke akademije Damir Canović, kazao je da su ovakvi koncerti važni za povećanje angažmana studenata i nivoa profesionalizma, u njihovoj daljoj težnji ka ostvarenju na muzičkoj sceni.

On je kao predstavnik Studentskog parlamenta Univerziteta Crne Gore pružio podršku organizaciji.

Izvor: AntenaM

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor