Kako je nastao izraz Živjeti na visokoj nozi

Neki ljudi žive u siromaštvu i bijedi, jedva sastavljajući kraj s krajem, a neki, opet, u izobilju i raskoši, trošeći neštedimice novac na različite stvari koje im donose ugodnosti. Za ove druge kod nas se obično kaže da žive na velikoj nozi, prenosi opsteobrazovanje.in.rs.

Isti izraz postoji i u nekim drugim evropskim jezicima, u francuskom i njemačkom, na primjer. U francuskom on glasi: vivre sur un grand pied, a u njemačkom: auf großem Fuß leben, u oba slučaja doslovno kao i kod nas živjeti na velikoj nozi i sa istim značenjem: „živjeti raskošno i rastrošno”. Ta činjenica sama po sebi upućuje na zaključak da frazem o kojem je ovdje riječ nije našeg porijekla i da mu izvore treba tražiti na drugim stranama.

Prema dosadašnjim saznanjima istraživača, izraz živjeti na velikoj nozi nastao je u Francuskoj, i to davno, prije više vjekova. Mnogo kasnije prenesen je i u srpski jezik, najvjerovatnije preko njemačkog.

Ono što je zanimljivo i za ustaljene izraze u jeziku rijetko jeste da potiče iz svijeta mode.

U 15. vijeku, naime, u Francuskoj, pa i u nekim drugim feudalnim zemljama zapadne Evrope, vladao je ustaljen običaj da se staleška pripadnost iskazuje, pored ostalog, i veličinom obuće. Tada su u modi bile cipele sa dugim zavrnutim vrhom (à la polonaise), koji je mogao biti različite dužine: za običan svijet (građane) pola stope, za bogataše jednu stopu, a za pripadnike vladajućeg sloja, krupne feudalce, čak dvije stope.

Prema tome, oni koji su bili bogati i moćni, stvarno su živjeli na velikoj nozi, što će reći da su nosili velike cipele.

Ta moda nije dugo trajala. Postala je smiješna i nepraktična, pa je čak i zabranjivana.

I danas, međutim, ima dokaza o njenom postojanju. U nekim muzejima po Njemačkoj mogu se vidjeti srednjovjekovni oklopi sa velikim stopalima, što je, kako je već rečeno, bio znak visokog društvenog statusa imaoca. I izraz živjeti na velikoj nozi svojevrstan je (jezički) dokaz postojanja pomenute mode.

Dato objašnjenje djeluje uvjerljivo. Pa ipak, ima stručnjaka koji se sa njim ne slažu, iznoseći drugačije pretpostavke. Tako francuski istraživač frazeologizama Klod Dineton, u svojoj knjizi La puce à l’oreille („Buva u uhu”) izraz vivre sur un grand pied dovodi u vezu sa nekadašnjim značenjem riječi pied – „stopa” (stara mjera za dužinu).

Poznato je da su prije uvođenja metarskog sistema, koji je službeno proglašen 1792, mjere za dužinu odmjeravane i imenovane djelovima čovjekovog tijela. Tako su postojale dužinske mjere lakat, pedalj, palac, stopa i slično.

Veličina stope varirala je između 25 i 34 centimetra, kako u kojoj zemlji. Engleska stopa (foot), na primjer, koja se zadržala do danas, iznosi nešto više od 30 centimetara, a francuska (pied) oko 33 centimetra.

U svakom slučaju, za „stopu” je vezan pojam određene mjere, pa i mjere uopšte.

Tako u francuskom jeziku postoji izraz sur le pied de… sa značenjem: „na toj osnovi”, „u toj mjeri”, „na taj način” i sl. Odatle, upućujući na još neke francuske primjere, Dineton izvodi zaključak da je izraz vivre sur un grand pied („živjeti na velikoj nozi”) nastao direktno sa osloncem na riječ pied („stopa”) u opštem značenju „mjera”. Prema njegovom mišljenju, taj izraz znači: „biti bogat u velikoj mjeri”, „voditi raskošan način života” i nema direktne veze sa nekadašnjom aristokratskom modom nošenja cipela sa dugačkim vrhom.

Bilo kako bilo, tek činjenica je da se izraz živjeti na velikoj nozi proširio, pa se i danas često upotrebljava u srpskom jeziku (mada je sve manje onih koji na velikoj nozi stvarno i žive), u značenju: „živjeti bogato, u izobilju”, „voditi raskošan, rasipnički život” i slično.

Izvor: Cdm.me

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor