Kako će izgledati sala SO-e Bijelo Polje

Juče su počeli radovi na adaptaciji sale SO-e Bijelo Polje, koje je na tenderu dobila firma “Ing Invest” doo, iz Danilovgrada. Ugovorena cijena radova iznosi 219.615,00 €, a investitori su Direkcija javnih radova Crne Gore i Opština Bijelo Polje.

  Na osnovu Projektnog zadatka koji je uradila Direkcija za izgradnju i investicije Opštine Bijelo Polje, DOO”ARHING inženjering” iz Bijelog Polja uradio je Glavni projekat za adaptaciju sale koji se sastoji iz sledećih faza: enterijera, građevinsko-zanatskih radova, elektroinstalacija jake struje, elektroinstalacija slabe struje i termotehničkih instalacija.

Postojeća sala kao naslijeđena prostorna struktura je pravougaonog oblika površine P=114m2 i posjeduje jedan nivo, ali u novoprojektovanom stanju sala je reorganizovana na pet nivoa.

Projektovan je konferencijski sistem koji omogućava nesmetano održavanje sjednica lokalnog parlamenta, glasanje sa prikazom rezultata glasanja na odgovarajućim displejima i razne vidove prezentacija.

Sala ima ukupno 70 mjesta za odbornike, 4 mjesta za stolom predsedavajućeg. Pored stola predsjedavajućeg predviđena je govornica. Sala je opremljena potrebnim brojem mjesta za predstavnike štampanih i elektronskih medija, kao i za potrebe Opštinskih službi.

Nova prostorna koncepcija posjeduje:

-Na koti (0,00), ulaz, predsjednički pult, skupštinsku službu i tehniku.

-Na koti od (+0,17 do 0,70): organizovani su polukružno poslanički pultovi u dva bloka sa lijeve i desne strane u četiri reda, sa pultovima za pisanje sa visinskom razlikom od +0,17cm, što omogućava adekvatne vizure na centralni dio sale.

-Na koti +0,70cm, nalazi se pult za novinare, sa lijeve i desne strane, kao i pult za radio i TV na desnoj straini. Ovakva organizacija omogućava jasan pregled tokom svih vrsta aktivnosti u Sali.

Rekonstruisana sala biće multinamjenska za sve građane, za vjenčanja, promocije knjiga i druge slične skupove.

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor