Javna tribina na temu eksploatacije kamena na ležištu „Južnii obod Rajčevo brdo“

„Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine.

OBAVJEŠTAVA

Zainteresovanu javnost da je „Rudnik uglja“ a.d. iz Pljevalja, Ul. Velimira Jakića broj 6, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za površinsku eksploataciju tehničko-građevinskog kamena iz ležišta „Južni obod Rajčevo brdo“ u okviru odobrenog istražno-eksplotacionog prostora ležišta, Opština Pljevlja.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Agencije za zaštitu životne sredine ulica IV Proleterske 19, II sprat, kancelarija broj 216 i u Sekretarijatu za uređenje prostora – Služba za zaštitu životne sredine, Opštine Pljevlja, radnim danima od 9 do 12 časova.

Elaborat je moguće preuzeti sa sajta Agencije za zaštitu životne sredine www.epa.org.me.

Rok trajanja javne rasprave i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu životne sredine, je do 14.07.2021.godine.

Javna tribina o predmetnom Elaboratu održaće se u Sali upravne zgrade „Rudnik uglja“ a.d. iz Pljevalja, Ul. Velimira Jakića broj 6, dana 09.07.2021.godine, sa početkom u 11 časova.“

Primjedbe i sugestije slati na mail emir.redzepagic@epa.org.me

 

 

Izvor: PvPortal

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor