Jačanje partnerstva s lokalnim upravama

Bijelo Polje- CGO Predstavio konkurs za organizacije civilnog društva

Konkurs traje do 9. maja, a za finansiranje projekata biće izdvojeno 550 hiljada eura

BIJELO POLjE – Centar za građansko obrazovanje (CGO) raspisao je, u okviru projekta Organizacije civilnog društva (OCD) u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE, konkurs za podršku projektima tih organizacija. Predstavljajući konkurs, programski direktor CGO i grant menadžer Petar Đukanović saopštio je da javni poziv ima za cilj da doprinese osnaživanju organizacija civilnog društva da budu aktivni učesnici u procesu evropeizacije i demokratizacije Crne Gore.

– Ovim javnim pozivom želimo da podržimo organizacije civilnog društva da kroz svoje projekte doprinesu rješavanju ključnih izazova u procesu evropskih integracija s kojima se Crna Gora suočava, odnosno da učestvuju u procesu donošenja odluka i svih reformi koje proces evropskih integracija donosi. Takođe, jedan od ciljeva je i osnaživanje saradnje i jačanje partnerstava između OCD, ali i OCD i lokalnih samouprava – kazao je Đukanović.

Teme su unapređenje vladavine prava, razvoj civilnog društva, građanskog aktivizma i volonterizma na lokalnom nivou, promocija rodne ravnopravnosti, promocija i zaštita ljudskih prava, posebno prava margnalizovanih grupa, monitoring rada javnih institucija…

– Ovim pozivom želimo da stimulišemo organizacije iz manje razvijenih djelova države da se uključe u proces evropskih integracija Crne Gore – rekao je Đukanović.

Konkurs traje do 9. maja, a za finansiranje projekata biće izdvojeno 550 hiljada eura.

– Ta sredstva biće raspodijeljena organizacijama u dvije kategorije, za manje razvijene predviđena je kategorija 1 koja podrazumijeva projekte od minimum deset hiljada, do maksimalno 20 hiljada eura, a kategorijom 2 biće obuhvaćeni projekti od 20.000 do 60.000 eura, naveo je on.

M.N.

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor