Izvršni direktor EKIP-a, predsjednik Savjeta i tri člana osumnjičeni da su zloupotrebom pribavili 189.000 eura

Službenici Specijalnog policijskog odjeljenja, u sadejstvu sa službenicima Odsieka za suzbijanje privrednog kriminaliteta, a u koordinaciji sa Specijalnim državnim tužilaštvom, su nakon višemjesečnih kontrola materijalno – finansijske dokumentacije regulatornog tijela – Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP), podnijeli krivičnu prijavu protiv pet odgovornih lica u ovoj Agenciji, zbog osnovane sumnje da su počinili krivično djelo zloupotreba službnog položaja.

 Krivična prijava podnijeta je protiv Š.Đ, predsjednika Savjeta EKIP-a, A.R, članice Savjeta EKIP-a, B.K, člana Savjeta EKIP-a, A.M, člana Savjeta EKIP-a, i Z.S, izvršnog direktora EKIP-a.

„Policijsko – tužialčke aktivnosti sprovedene u prethodnom periodu upućuju na sumnju da su ova lica zloupotrebom službenog položaja sebi pribavila imovinsku korist od 189.000 eura. Naime, oni su, kako se sumnja, u periodu od 01.03.2010.godine do 01.09.2011.godine, u Podgorici, u svojstvu službenih lica – javnih funkcionera, u regulatornom tijelu – Agenciji za elektronske komunikacije i poštansku djelatnosti (EKIP), donijeli šest odluka o pravu na dodatak sebi po osnovu dodatnog angažmana na projektima od strateškog značaja za rad Agencije, iako dodatnog angažmana nije bilo. Nakon donošenja odluka, oni su te odluke, sumnja se, dostavili posredniku – Društvu za finansijsko posredovanje „Nova Lira“ d.o.o. Podgorica, sa kojim je Z.S. prethodno zaključio ugovor o posredovanju, da bi preko tog posrednika vršili plaćanje po tim odlukama za navodni dodatni angažman na teret sredstava Agencije. Plaćanje na teret Agencije je izvršeno, čime su osumnjičeni, kako se sumnja, protivpravnim iskorišćavanjem svog službenog položaja i ovlašćenja i prekoračenjem granica svog službenog ovlašćenja, a na štetu EKIP-a, pribavili sebi imovinsku korist u ukupnom iznosu od 189.000 eura“, navodi se u saopštenju Uprave policije.

Krivična prijava je, shodno nalogu Specijalnog tužioca, tom tužiocu podnijeta u redovnom postupku.

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor