Search
Close this search box.

Izvoz KAP-a pola milijarde eura

Od preuzimanja Kombinata aluminijuma do danas izvezeno je proizvoda u vrijednosti 500 miliona eura, dok je u otvaranje nove fabrike, sa remontom elektrolize, uloženo 70 miliona eura što će doprinijeti da izvoz zasigurno bude znatno uvećan, kazao je vlasnik Uniprom-a Veselin Pejović.

Ističe i da je u Boksite uloženo više od 30 miliona eura u povećanje proizvodnih kapaciteta, popravku opreme i sanaciju kopova, te da danas prosječna plata iznosi 958 eura.

U intervjuu za Dnevne novne Pejovoić je kazao da se radno angažovanim u KAP-u redovno isplaćuju zarade koje su znatno iznad crnogorskog prosjeka i sada iznose 782 eura u neto iznosu za ugovore o radu.

“Poređenja radi, na početku stečaja prosječna neto zarada za ugovore o radu iznosila je 477 eura. Moram naglasiti da se za sve to vrijeme isplaćuju porezi i doprinosi na ukupan iznos neto zarada, kao i uvećanje po osnovu prekovremenog rada, noćnog rada, kao i rada u drugoj smjeni. Radnici su za slučaj nezgode osigurani kod osiguravajućeg društva, a koriste i odsustva za slučaj privremene spriječenosti za rad (bolovanje), za koje vrijeme im se isplaćuje zarada u skladu sa zakonom iako korišćenja bolovanja u stečaju nema”, kazao je Pejović.

On je dodao da svi zaposleni imaju pravo na plaćena odsustva po raznim osnovama (za dane državnih i vjerskih praznika, njege člana porodice, rođenja djeteta, smrti člana porodice, selidbe, dobrovoljnog davanja krvi, sklapanja braka, stručnog osposobljavanja i slično).

“Obezbijeđen im je besplatan i redovan prevoz od mjesta stanovanja do mjesta rada i obratno, kao i topli obrok u novom restoranu KAP-a. Pored toga, radnici sada koriste nova kupatila i garderobere. Radni ambijent u svim proizvodnim pogonima je znatno unaprijeđen, poboljšani su uslovi rada (obezbijeđena klimatizacija, oprema i zaštita na radu). Naknadno je Uniprom, a da bi unaprijedio uslove u kojima radnici angažovani od KAP-a u stečaju rade, sagradio novi restoran ishrane, nove sanitarne prostorije za održavanje neophodne i primjerene lične higijene, te sagradio i opremio ambulantu za sve uposlene kao i za stanovnike okolnih sela, a takođe i ambulantno vozilo za hitan prevoz do odgovarajuće zdravstvene ustanove”, dodao je.

Svaki od ovih uposlenih radnika, kako je kazao, ima i mogućnost korišćenja socijalnog programa, znači prekinuti radni odnos, preuzeti predviđenu otpremninu, ukoliko je nezadovoljan uslovima rada.

Uniprom Metali, dodaje Pejović, zapošljavaju 33 radnika. Prosječna neto zarada iznosi 957,98 eura. Na zaradu su obračunati svi pripadajući porezi, doprinosi i benificije, koje se redovno izmiruju i sa ponosom možemo reći da se nalazimo na bijeloj poreskoj listi.

“Za poreze i doprinose na zarade Uniprom Metali su državi uplatili 1,6 miliona eura za šest godina. Takođe, za porez po odbitku državi je plaćeno 15.195 eura, za porez na imovinu 87.784 eura, a za prirez na porez za Uniprom Metale 28.854 eura”, kazao je.

Kada su u pitanju podizvođači, prema riječima Pejovića, Bumech Crna Gora zapošljava 109 crnogorskih radnika i 16 državljana Poljske. Prosječna neto zarada iznosi 677,27 eura. Tu je i Rudkop koji zapošljava 18 crnogorskih radnika. Prosječna neto zarada iznosi 587 eura.

Zeta-mine zapošljava 30 crnogorskih radnika i 27 državljana Turske. Prosječna neto zarada iznosi 800 eura.

Kod podizvođača North-mine radi 26 crnogorskih radnika i 16 državljana Turske. Prosječna plata radnika 800 eura.

Manda d.o.o. upošljava 32 crnogorska radnika. Prosječna neto zarada iznosi 1.150 eura. Svi podizvođači na zaradu obračunavaj u i izmiruju sve pripadaj uće poreze, doprinose i benificije.

Izvor: FOS Media

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor