Iniciraće smanjenje PDV-a sa 21 odsto na 19 odsto

Prava Crna Gora će inicirati izmjene i dopune Zakona o porezu na dodatnu vrijednost (PDV) i predložiti njegovo smanjenje sa 21 odsto na 19 odsto.

Predstavnik Prave Crne Gore, Ivica Vukčević, kazao je da postojeći Zakon o PDV-u neophodno promijeniti da bi se pomoglo građanima i privredi da se oporave od krize.

„Građanima Crne Gore je od prethodne vlasti nametnuto preveliko poresko opterećenje. To se posebno odnosi na PDV, koji predstavlja najveće poresko opterećenje za građane i privredu od svih poreza. Prethodna vlast je dva puta povećala opštu stopu PDV za posljednjih deset godina“, naveo je Vukčević u saopštenju.

On je podsjetio da je opšta stopa PDV-a od 1. jula 2013. godine povećana sa 17 odsto na 19 odsto, da bi od 1. januara 2018. godine bila povećana sa 19 odsto na 21 odsto.

„Građani i privreda su od tih povećanja imali više štete nego koristi, jer su krem podijelili između sebe funkcioneri prethodne vlasti“, rekao je Vukčević.

On smatra da je krajnje vrijeme da se smanji poresko opterećenje građana i privrede u ovoj kriznoj situaciji prouzrokovanoj pandemijom koronavirusa.

„Mnogi građani su zbog pogrešnih mjera i pljačkaške politike prethodne vlasti ostali bez posla, tako da je njihova kupovna moć opala. Treba imati u vidu da je PDV regresivan porez, koji se sa većom stopom više prevaljuje na krajnje potrošače sa nižim primanjima, kada kupuju proizvode i usluge oporezovane ovim porezom. Zato je smanjenje ovog poreza mjera kojom se otvara prostor da se smanje cijene i tako pomogne građanima i privredi“, rekao je Vukčević.

Prema njegovim riječima, vraćanje predložene stope na 19 odsto, koliko je iznosila prije 1. januara 2018. godine, je u skladu sa propisima Evropske unije (EU), po kojima je određeno da opšta stopa PDV ne može biti niža od 15 odsto.

„Pored toga, opšta stopa PDV je u više zemalja EU niža nego u Crnoj Gori. Tako je u Njemačkoj 16 odsto, Luksemburgu 17 odsto, Malti 18 odsto, Kipru i Rumuniji 19 odsto“, precizirao je Vukčević.

On je naveo da je posebno važna činjenica da preveliko poresko zahvatanje smanjuje privrednu aktivnost, što je posebno izaženo u kriznom periodu. Preveliko poresko opterećenje građana i privrede je zato dovelo do velikog smanjenja prihoda od PDV-a u Crnoj Gori u prošloj godini.

„Prihodi od PDV-a su zato u prošloj godini bili manji 45 miliona EUR u odnosu na 2019. godinu“, rekao je Vukčević.

On je kazao da je Njemačka, koja je najveća ekonomija Evrope, od 1. jula prošle godine smanjila opštu stopu PDV-a sa 19 odsto na 16 odsto da bi oporavila ekonomiju od korona krize i podstakla svoj privredni razvoj.

„Vlast u Njemačkoj je uvidjela da njena preduzeća ne mogu da podnesu preveliko poresko opterećenje u vidu PDV-a. Crna Gora treba da slijedi primjer Njemačke, jer su naša preduzeća slabije razvijena, zato se teže nose sa kriznim situacijama“, ocijenio je Vukčević.

Prema njegovim riječima, da bi se povećao promet, a time i prihodi od PDV-a, neophodno je maksimalno smanjiti troškove prevelike državne administracije i ulagati novac u produktivne svrhe. Time će se podstaći zapošljavanje u produktivnim djelatnostima i razvoj privrede u cjelini.

„Prethodna vlast je sa svojim zakonskim rješenjima stavljala neka preduzeća i pojedince u privilegovan položaj. Vrijeme je da se prekine sa takvom praksom i donesu takva zakonska rješenja od kojih će koristi imati svi, a ne samo odabrani. Predloženo smanjenje PDV-a sa 21 odsto na 19 odsto je zato dobro, jer se rasterećuju svi građani i sva preduzeća, tako da nema privilegovanih“, zaključio je Vukčević.

Izvor: RTCG

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor