Informacije moraju biti dostupne slijepima

U Bijelom Polju održan seminar ,,Uloga medija u promovisanju ljudskih prava osoba sa invaliditetom „

Očekujemo da ćemo nakon ovih seminara popraviti stanje, jer informacije nijesu dostupne ovoj populaciji kad su u pitanju štampani i elektronski mediji– kazao je Veselin Joketić

Joketić i Denda – Foto: Milovan Novović

BIJELO POLjE– Predsjednik Organizacije slijepih za Bar i Ulcinj Veselin Joketić kazao je na jučerašnjem seminaru u Bijelom Polju pod nazivom „Uloga medija u promovisanju ljudskih prava osoba sa invaliditetom”, da se seminar realizuje u okviru projekta „Recimo NE diskriminaciji u pristupu informacijama osoba oštećenog vida”, koji finansira Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava.

– Ciljne grupe ovog projekta su osobe sa oštećenim vidom i predstavnici medija, jer želimo da učinimo da informacije u medijama budu pristupačnije ciljnoj populaciji. Ovo je drugi od tri seminara za predstavnike medija, prvi smo prije sedam dana organizovali u Podgorici, a za sedam dana će biti i u Baru. Očekujemo da ćemo nakon ovih seminara popraviti stanje, jer informacije nijesu dostupne ovoj populaciji kad su u pitanju štampani i elektronski mediji– kazao je Joketić.

On je dodao da štampani mediji treba da ulože više napora i da učine informacije dostupnim i ovim „čitaocima”, kao i ostalima koji nemaju problema s vidom, kao i da televizijske kuće neke svoje programske sadržaje takođe moraju učiniti pristupačnim.

– Mislim da se to može postići uz zajedničke napore, da je samo potrebno edukovati i ukazivati na ovaj problem koji je rješiv. Za sve treba vrijeme, ali važno je početi, zato vjerujem da ćemo realizacijom ovog projekta postići određene rezultate na tom polju– kazao je on.

Božidar Denda, inače rukovodilac Biblioteke za slijepa lica, bio je trener na seminaru.

– Bavimo se pitanjem kako mediji, elektronski i štampani, izvještavaju o licima sa invaliditetom, koju terminologiju koriste, kako tretiraju fenomen invalidnosti, kako se postavljaju prema OSI i kakav je njihov pristup, s obzirom na to da mediji imaju veliku moć da kreiraju pravce razmišljanja javnog mnjenja– istakao je on.

Dodao je da mediji po inerciji treba pozitivno da tretiraju lica sa invaliditetom i uzimaju ih u zaštitu.

– Moraju OSI imati isti tretman, ali i ista prava.Treba uvijek pisati da su osobe sa invaliditetom jednake sa ostalima, da oni nemaju bolest već stečeno stanje. Da ih ne smatramo nesposobnima, ili suprotno da ih veličamo zato što imaju invaliditet. Treba ukazivati na svakodnevne situacije vezane za invalidnost, ne praviti pretpostavke o njihovim mogućnostima– kazao je Denda.

M.N.


Zakoni ne znače ništa ako se ne primjenjuju
Denda je kazao da su mediji, pored donosilaca odluka, ključni faktori koji utiču na politiku u oblasti invalidnosti, jer bez obzira na to što postoji veliki broj zakona u Crnoj Gori, kao i međunarodnih pravnih instrumenata – deklaracija i konvencija, ipak je sve to zapisano samo na papiru, a potpuno je drugo pitanje u kojoj se mjeri i na koji način primjenjuje.

– Svi ti zakoni malo znače i pomažu, a da bi duh zakona počeo da živi u praksi i da bi osobe sa invaliditetom imale koristi od toga, mediji treba da budu saveznici udruženjima osoba sa invaliditetom i uopšte licima koja imaju ograničene sposobnosti. Želimo da kroz razgovor s predstavncima medijskih kuća međusobno snažimo, da pomognemo jedni drugima u zajedničkoj borbi za bolji položaj svih lica sa invaliditetom– istakao je Denda.

Izvor: Dan

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor