IJZ upozorava: Mlađima od 60 godina ne davati Astra Zeneka vakcinu

Tim licima se sugeriše alternativna vakcina

Zbog rizika od nastanka tromboze -rijetke ozbiljne neželjene reakcije nakon imunizacije (NDNI) sa Astra-Zeneka vakcinom, u slučaju kada je transmisija virusa niska, sugeriše se da se licima ispod 60 godina preporuči alternativna vakcina, saopšteno je danas iz Instituta za javno zdravlje.

To je preporuka Radne grupe Instituta za javno zdravlje, na osnovu prethodnih stavova Nacionalnog savjetodavnog tijela za imunizacije (NITAG) i na osnovu procjene koristi i rizika objavljene od strane Evropske agencije za ljekove (EMA).

– Zbog rizika od nastanka tromboze sa trombocitpenijom (TTS), rijetke ozbiljne neželjene reakcije nakon imunizacije (NDNI) sa Astra-Zeneka vakcinom (učestalost TTS je u prosjeku 1 slučaj na 100,000 datih doza vakcine), u slučaju kada je transmisija virusa niska (definisano od strane EMA kao stopa od 55 novodijagnostikovanih infekcija na 100,000 stanovnika za period od mjesec dana) sugeriše se da se licima ispod 60 godina preporuči alternativna vakcina (ovo iz razloga što je rizik za nastanak TTS nakon AstraZeneka vakcine veći kod mlađih osoba, pa je, u slučaju niske transmisije virusa (malog rizika za zaražavanje), odnos koristi od vakcinacije i rizika od nastanka ove ozbiljne NDNI nepovoljan kod lica uzrasta ispod 60. godina – saopšteno je iz Instituta.

U uslovima srednje i visoke stope transmisije virusa odnos koristi i rizika od ove ozbiljne NDNI je povoljan za sve uzrasne grupe tj. na strani je vakcinacije.

Zdravstveni radnici, dodaje se, koji rade na punktovima za vakcinaciju dužni su da upoznaju vakcinisane osobe o potencijalnom riziku za nastanak svih NDNI kao i mogućim simptomima i znakovima koji mogu ukazivati da se radi o TTS (uputstvo je ranije distribuirano od strane CInMED-a zdravstvenim radnicima).

– Kako bi se ta lica što prije javila zdravstvenom sistemu radi odgovarajuće dijagnostike i tretmana (prilog grafički prikaz o odnosu rizika i koristi od prijema AstraZeneka vakcine u uslovima različitih intenziteta transmisije SARS-KoV-2, koji je pripremila EMA – navode u saopštenju.

Takođe, EMA-in odbora za humane lijekove (CHMP) je 21. maja preporučio zdravstvenim radnicima sljedeće :

– Ne smije se davati AstraZeneka Kovid-19 vakcina (Vaxzevria ili drugo brendirano ime) nikome ko je imao krvne ugruške s niskim nivoom trombocita (tromboza sa sindromom trombocitopenije, TTS) nakon primanja vakcine.

– Neophodno je provjeriti da li ima krvnih ugrušaka kod bilo koje osobe koja ima nizak broj trombocita u roku od tri neđelje od vakcinacije.

– Neophodno je provjeriti da li ima znakova niskog broja trombocita kod bilo koje osobe koja ima krvne ugruške u roku od tri neđelje od vakcinacije.

– Neophodno je osigurati da pacijenti koji imaju krvne ugruške sa niskim brojem trombocita nakon vakcinacije dobiju odgovarajuću specijalističku njegu.

– Osobe koje su primile prva dozu Astra-Zeneka vakcine, ukoliko nisu imale ozbiljni NDNI, treba da prime i drugu dozu od istog proizvođača. Osobama koje su nakon prve doze razvile ozbiljne NDNI (TTS, sy povećane propusnosti kapilara) za drugu dozu im treba biti ponuđena alternativa.

 

Izvor: Dan

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor