Ibrahimović predsjednik BS: Evropeizacija društva da bude prioritet svih

Ibrahimović je kazao da će Bošnjačka stranka na putu evropskih integracija biti uvijek otvoren, snažan i iskren partner svima i da neće u davanju podrške tom putu, kao ni do sada, imati nikakvih uskopartijskih u uskopolitičkih kalkulacija

Poslanik Bošnjačke stranke Ervin Ibrahimović izabran je za predsjednika te partije na današnjem IV Kongresu BS u Rožajama, održanom pod sloganom „Ispravno naprijed“.

Na Kongresu je izabran i novi saziv Glavnog odbora, Statutarna i Nadzorna komisija, kao i Sud časti.

Kongres je usvojio novi program i statut partije, kao i Rezoluciju o očuvanju bošnjačkog nacionalnog, vjerskog i jezičkog identiteta u Crnoj Gori, saopšteno je iz te partije.

Ibrahimović je poručio da aktuelna Vlada mora pokazati da na Bošnjake u Crnoj Gori gleda kao na partnere i ravnopravne građane. Kazao je da su promjene dobre, ali da suština promjena koje sprovodi Vlada, u pojedinim oblastima, ugrožava temeljne vrijednosti crnogorskog društva.

Rekao je da će BS na putu evropskih integracija biti uvijek otvoren, snažan i iskren partner svima i da neće u davanju podrške tom putu, kao ni do sada, imati nikakvih uskopartijskih u uskopolitičkih kalkulacija. Evropeizacija crnogorskog društva, kako je kazao, mora postati prioritetni zadatak svih državnih institucija, civilnog sektora i cijelog društva.

Ibrahimović je kazao da je velika čast, obaveza i odgovornost biti na čelu Bošnjačke stranke.

„Pozivam vas da nastavimo primjerom rahmetli Rafeta koji je svojim odnosom, vizijom, mudrošću, harizmom, političkom pronicljivošću, postavio visoke standarde. Ne samo za Bošnjačku stranku, već i za državne okvire. Nama, njegovim saradnicima tokom svih ovih godina, ostaje na ponos što smo zajedno radili i sve ovo izgrađivali. Bošnjačka stranka je danas stranka bez hipoteka, partija koja je poželjan partner i vlasti i opoziciji. Bez stabilne Bošnjačke stranke, svakodnevno se potvrđuje, nema ni stabilne Crne Gore“, rekao je Ibrahimović.

Kazao je da četvrti po redu Kongres Bošnjačke stranke dočekuju u veoma izazovnom političkom trenutku.

„Kao što znate, za ovih 15 godina smo se pozicionirali kao partija koja principe stavlja ispred interesa. To smo pokazali i potvrdili na nekoliko primjera. Zato smo danas ovako brojni, jaki u ideji, istrajni u odluci. Bošnjačka stranka biće uvijek na onoj strani koja Bošnjake vidi kao partnere. Nemam dilemu da, kada se sa jedne pristojne vremenske distance, bude sagledavao bilans djelovanja Bošnjačke stranke u ovih 15 godina, jasno je da će civilizacijski točak koji smo pokrenuli 2006. godine i sva ostvarena istorijska dostignuća prevagnuti nad svim našim slabostima, greškama, nesnalaženjima. Odgovorno tvrdim sa ovog mjesta da je projekat Bošnjačke stranke najbolji projekat bošnjačkog naroda od obnove nezavisnosti. Zato i trajemo sve ove godine i ako Bog da ćemo još dugo trajati.“

Političke promjene koje su se desile nakon posljednjih parlamentarnih izbora, kako je kazao Ibrahimović, otklonile su krupan demokratski deficit tokom cijelog jednog perioda – nesmjenjivost vlasti.

„Nažalost, te promjene ne garantuju ni mir, ni razvoj, ni stabilnost, već kao nikada zahtijevaju da se za te vrijednosti moramo udruženo boriti. Promjene su dobre, ali suština promjena koje sprovodi ova vlada, u pojedinim oblastima, ugrožava temeljne vrijednosti ovog društva. Ova Vlada jasno mora da raskine sa poraženim retrogradnim idejama devedesetih godina. Ova Vlada mora da pokaže da na Bošnjake u Crnoj Gori gleda kao na partnere i ravnopravne građane. Ova Vlada mora da prestane sa praksom političkog revanšizma, gdje po običaju, najviše ispaštaju Bošnjaci. Za takvu se Crnu Goru nismo borili 21. maja 2006. godine.“

Rekao je da su svoju lojalnost prema državi potvrdili nebrojano puta. „Ne pristajemo da budemo građani drugog reda i statistička greška u kadrovskim planovima institucija. Nećemo dozvoliti da se prema nama vrši nepravda, kao što mi nećemo to raditi prema drugima, Moramo jačati povjerenje prema pojedincu, ali isto tako prema pripadnicima različitih etničkih i vjerskih zajednica. Normalan i pristojan život u državi počiva na povjerenju i jednakosti. Bošnjaci su i do sada su dali snažan pečat u tom pravcu i pokazali naširoko poznati merhamet. To smo mi.“

Ako neko misli da će se politički i društveni tokovi odigravati bez Bošnjačke stranke, mislim da se prevario i da ne misli dobro građanima Crne Gore i ne teži demokratizaciji i prosperitetu Crne Gore, kazao je Ibrahimović. „Bili smo i bićemo aktivni sudionici procesa koji slijedi. Za šta imamo veliku podršku naših evropskih partnera. Mi želimo da se Bošnjaci pod jednakim uslovima sa drugim narodima pitaju u ovoj državi. Zato i postoji Bošnjačka stranka.“

„Crna Gora je naša država u kojoj smo utemeljeni ni manje ni više nego kao svi ostali narodi i smatramo da ona, ovakva kakva je, bogata etničkim i vjerskim razlicitostima, može biti uspješna jedino kao građanska, sekularna, demokratska država međuetničke i međuvjerske tolerancije, država socijalne pravde, vladavine prava, članica Evropske unije i NATO pakta. Zato je stvaranje takve države bila i ostala esencija našeg političkog programa i našeg političkog djelovanja. U tom pravcu naša je ruka ispružena svim političkim snagama u našoj zemlji, ali i u Evropi i tome svjedoči naše članstvo u EPP, koje ove vrijednosti baštine u svojim programima ali i, što je još važnije, u svojem političkom djelovanju. To su naši prirodni, ideološki i vrijednosni politički partneri. Pored ideoloških mi smo potpuno otvoreni i za programska partnerstva kojima se postižu neki parcijalni programski ciljevi ali ona su uvijek uslovljena prihvatanjem minimuma univerzalnih vrijednosnih uslova poput antifašizma, demokratije, sekularizma, osude ratnih zločina i sl. i to su minimumi ispod kojih nećemo ići jer smatramo da je to, osim što je civilizacijski neprihvatljivo, štetno za naš narod i za našu državu“, poručio je novoizabrani predsjednik BS.

Kazao je da će Bošnjačka stranka i u narednom periodu davati snažan doprinos na putu evropskih integracija koje su najvažniji unutardržavni i spoljnopolitički cilj, uz članstvo u NATO-u koje je već ostvareno. „Na putu integracija u EU bićemo uvijek otvoreni, snažni i iskreni partneri svima i nećemo u davanju podrške tom putu, kao ni do sada, imati nikakvih uskopartijskih u uskopolitičkih kalkulacija. To smo, kao stranka odgovorna prema svojim glasačima, svim narodu, društvu i državi i pokazali više puta dajući iz opozicionih klupa podršku predlozima vlasti za koje smo smatrali da su dobri i društveno korisni. Sa druge strane bićemo oštri protivnici svim društvenim devijacijama, bilo da djelujemo kao opozicija ili vlast, kojima se urušava društveno politički koncept za koji se zalažemo.“

Ibrahimović je rekao kako su odlučni da sa legitimnim predstavnicima ostalih građana i naroda u Crnoj Gori posvećeno rade, kako na jačanju sloboda, pravde, mira, demokratije, zajedništva, porodičnih i tradicionalnih vrijednosti, ravnopravnosti žena i muškaraca, solidarnosti, socijalnog staranja i tržišne ekonomije, održivog i ravnomjernog razvoja, zaštite životne sredine, tako i na zaštiti i daljoj afirmaciji nacionalnih, vjerskih, kulturnih, jezičkih i drugih posebnosti i bogatog nasljeđa Bošnjaka i svih drugih naroda i zajednica u Crnoj Gori.

„Bošnjačka stranka će se snažno zalagati za nastavak evropske integracije Crne Gore i čitavog regiona kao najbolji izbor i najkraći put do stabilnog, ekonomski naprednijeg i demokratskog društva, zasnovanog na vladavini prava“, kazao je predsjednik BS.

Rekao je da će podržavaćeti svako jačanje kapaciteta institucija koje će pospješivati integracione procese u EU. „Evropeizacija našeg društva mora postati prioritetni zadatak svih državnih institucija, civilnog sektora i cijelog društva. Zalagaćemo se za regionalno povezivanje u cilju afirmacije evropskih politika i realizaciji zajedničkih projekata iz fondova Evropske unije. U tom pravcu vidim šansu za promociju velikih potencijala Sandžaka kao prekogranične regije, gdje prije svega treba kroz kulturnu i ekonomsku saradnju jačati saradnju među narodima koji moraju biti most snažnije saradnje dvije države Crne Gore i Srbije.“

Ibrahimović je kazao da se BS zalaže za održivi razvoj, otvaranje industrijskih kapaciteta na bazi raspoloživih razvojnih resursa, poštujući principe zelene i cirkularne ekonomije, kao i podsticaj razvoja IT sektora.

„U prethodnom mandatu smo mnogo napora uložili kako bi fokus državne politike postao ravnomjerni regionalni razvoj. Vjerujem da smo i uspjeli u tome, jer je sjever zaista bio jedno veliko gradilište. Evo u Rožajama svjedočimo višemilionskim ulaganjima i moramo istrajati da se za nas važan projekat Štedim dovede do kraja. Moramo istrajati i na završetku krupnih kapitalnih projekata u Bijelom Polju, Petnjici, Beranama, Plavu, Gusinju, Pljevljima i na cijelom sjeveru, jer bez jakog i razvijenog sjevera nema ni razvijene Crne Gore.“

Šansa sjevernog regiona je, kako je kazao, u razvoju turizma, poljoprivrede, drvoprerade i energetike, ali i valorizacija vodnog i šumskog potencijala, razvoj saobraćaja, trgovine. „Želim da zajednički radimo na revitalizaciji napuštenih sela, stvarajući uslove za kvalitetan život na selu. Potrebno je izgraditi kvalitetnu saobraćajnu, komunalnu i društvenu infrastrukturu, kako bi se usporile migracije u pravcu grada i inostranstva koje nanose ozbiljne društvene štete.“

Bošnjačka stranka će, kako je kazao, podržavati otvaranje novih i održivih radnih mjesta i to će biti prioritet BS da bi građani svoju egzistenciju obezbijedili u Crnoj Gori.

„Zalagaćemo se za nastavak snažne investicione aktivnosti države u cilju unapređenja javne infrastrukture i snažnu kampanju države da se privuču domaće i strane investicije u privredne aktivnosti na valorizaciji razvojnih resursa u nerazvijenim područjima.“

Ibrahimović je istakao da će Bošnjačka stranka istrajno nastaviti sa zalaganjima za stalnu, osmišljenu i kontinuiranu brigu o starijim osobama i licima u stanju socijalne potrebe. „Briga o njima mora biti veća nego do sada, jer se taj broj uvećava zbog ekonomske krize, gubljenjem radnih mjesta i migracijama stanovništva. Zato smatram da svaka vlada mora imati Minmistrastvo za migracije i porodicu“, kazao je on.

Ibrahimović se obratio i dijaspori, kazavši da je ona, na prvom mjestu, „dio našeg društva, dio nas, prema kojem ova država i ovo društvo ima velike moralne obaveze iz više razloga“.

Jedan od njih je onaj što oni odavde nisu otišli iz obijesti ili ćejfa već zato što ovdje ili nisu mogli sticati uslove za normalan i dostojan zivot ili zato što su bili po više osnova diskriminisani a mnogi i proganjani.“

Sa druge strane, Ibrahimović je kazao da u BS dijasporu smatraju jednim od najznačajnijih državnih razvojnih resursa, pojasnivši da pod time podrazumijeva kapital koji u dijaspori „imamo najprije u našim ljudima koji su, uglavnom u razvijenim zapadnim demokratijama i ekonomijama, stekli neophodna, napredna i konkurentna znanja, kompetencije i vještine sa kojima su veoma konkurentni i uspješni u dinamčnom, ravnopravnom i konkurentnom poslovnom okruženju“.

„Naravno, mislim i na investicioni kapital naše dijaspore koji je i sada snažno prisutan u Crnoj Gori, posebno u građevinskom i turističkom sektoru a naša je ideja i cilj da se dijaspora snažnije uključi i u druge privredne grane, posebno u industriju i poljoprivredu. Ta njihova znanja, iskustva i investicioni kapital ova država mora prepoznati kao značajan faktor na putu priključenja EU i integracije naše ekonomoje sa ekonomijama država članica EU. Da ne govorim o doznakama porodicama koje se mjere u stotinama miliona na godisnjem nivou i koje nadomještaju i ono sto je izostanak socijalne uloge države.“

Ibrahimović je poručio dijaspori da neće dozvoliti „nikom u Crnoj Gori da ugrozi bilo koje vaše pravo“ i obećao da će BS biti njihovi partneri i servis u ostvarivanju“ svih onih prava koja vam u skladu sa domaćim zakonodavstvom i međunarodnim pravom pripadaju, a u ta prava spadaju i pravo na drzavljanstvo, i pravo na imovinu, i pravo da birate i da budete birani u skladu sa zakonima.“

„Oni koji u vama vide političke neprijatelje žele da vas izbrisu iz birackih spiskova jer se boje vas zato što ste, živjeći u razvijenim evropskim i drugim demokratijama i razvijenim gradjanskim drustvima, naucili da prepoznate lazne i stvarne građanske i demokratske vrijednosti. Mi im to necemo dozvoliti i bicemo vas glas u Crnoj Gori na svim nivoima na kojim budemo učestvovali u kreiranju politike. BS je od osnivanja posvetila veliku pažnju jačanju odnosa sa našom dijasporom.. Crna Gora mora pokazati kapaciteta da razumije potrebe naših ljudi u dijaspori. Bošnjačka stranka biće na braniku svakog građanina Crne Gore, bilo da je u domovini ili inostranstvu, a kome se ugrožavaju osnovna ljudska, građanska i politička prava,“ kazao je lider BS.

Rekao je da je ta partija za politiku jačeg povezivanja državnih institucija i dijaspore, te da smatraju da država mora učiniti mnogo više na jačanju veza sa isljenicima, dijasporom i njihovim udruženjima.

„Stoga smatramo da treba raditi na jačanju institucionalne saradnje i predvidjeti osnivanje posebnog resora – Ministarstva za dijasporu. Bošnjačka stranka će nastaviti na unaprijeđenju saradnje sa našim sunarodnicima i njihovim udruženjima u iseljeništvu i dijaspori, a naročito u oblastima važnim za očuvanje njihovog nacionalnog, kulturnog, jezičkog i vjerskog identiteta i prava“, kazao je Ibrahimović.

Položaj manjina i afirmacija kulturnog identiteta

Ibrahimović je istakao da je puna afirmacija nacionalnog, vjerskog i kulturnog identiteta manjinskih naroda, kao osnovnih ljudskih prava i velikog kvaliteta našeg društva dugoročna politika BS.

„Smatramo da društvo mora raditi na polju pune integracije manjinskih naroda u institucije, na zaštiti njihovog identiteta, kao i promociji multikulture kao istinske vrijednosti Crne Gore. Za Bošnjačku stranku neprihvaljiva je institucionalna asimilacija bilo koje manjinske zajednice. Kao neko ko je poslanik u dva mandata, ponosan sam na učinak naše partije na polju integracije bošnjačkog naroda u sve integracione procese u posljednjih deset godina. Konačno smo dokazali da su Bošnjaci sposobni, kadri i dostojni obavljanja najodgovornijih funkcija.“

„Bošnjačka stranka je rekao bih prva od političkih partija u Crnoj Gori prepoznala potencijal koji leži u mladima i praktično od početka svog postojanja inkluziju mladih, , stavila u fokus unutarstranačke politike i to ne samo preko foruma mladih već na svim nivoima političkog odlučivanja, kako unutar stranke tako i u državnoj politici tamo gdje smo imali priliku da učestvujemo. Dok su svi govorili da žele da kreiraju politiku za budućnost mladih a mlade koristili za lijepljenje plakata i distribuciju propagandnog materijala mi smo se odlučili da politiku kreiramo zajedno sa mladima i mlade i njihove intelektualne sposobnosti angaživali za kreiranje stranačkih i javnih politika. To je, želim to da istaknem, bila jedna od ideja našeg rahmetli predsjednika Rafeta Husovića koji je na tome insistirao i koji je govorio da se mladi mnogo bolje i brže snalaze u dinamičnom društveno političkom okruženju i vremenu u kojem djelujemo i da kao ‘djeca demokratije’ bolje razumiju demokratiju od onih koji su rasli u nekom drugom i drugačijem političkom okruženju. To se pokazalo ispravnim i mi ćemo tim putem nastaviti smatrajući i da je ideal demokratije da ljudi odlučuju o sebi pa da tako i mladi, koji predstavljaju znacajan dio populacije, imaju pravo na makar srazmjerno učešće u procesu donošenja odluka“, dodao je on.

U tom pravcu, Ibrahimović je kazao da će BS nastaviti da uključuje mlade u političko djelovanje, te da će biti spremni da čuju njihovo mišljenje, stavove i ideje i onda kada su kritički u odnosu na politiku stranke, kao i da će posvećeno raditi na uključivanju mladih u programe obuke i razvoja omladinske strukture stranke.

„Mladi su naša snaga. Istovremeno očekujemo od mladih njihovo snažnije političko i intelektualno angažovanje kroz odbore koje će stranka formirati za različite sfere društveno političkog života i ja koristim ovu priliku da uputim poziv svima koji na bilo kojem polju mogu da se uključe da to urade.“

Bošnjačka stranka će, kako je kazao, težiti ravnopravnom učešću žena i muškaraca u procesima političkog odlučivanja, kako u institucijama vlasti tako i u stranačkoj hijerarhiji.

„Našu opredijeljenost na ovom planu mi smo dokazali na djelu.Na posljednjim izborima imali smo pripadnicu žena na svakom trećem mjestu na poslaničkoj listi , što je ocijenjeno pozitivnood strane organizacija koje se bave ovim pitanjima. Tu se nećemo zaustaviti.Nastavljamo da budemo snazni promoter ravnopravnosti polova, jer samo na taj način možemo dostići kvalitet kojem težimo.“

Ibrahimović je poručio da je samo jaka Bošnjačka stranka garant političke stabilnosti u Crnoj Gori, ali i opstanka Bošnjaka na ovim prostorima.

„Istorija nas je mnogo naučila, narodi koji su znali prepoznali procese, birali najbolje među njima, jedinstveno odgovorili obezbijedili su bolju perspektivu sebi i svojim potomcima, moramo se okretati jedni drugima. Na nama je danas da čini mi se kao nikada istorijski zadatak da čuvamo BS i time sačuvamo mlade, zaustavimo iseljavanja, jačamo ekonomiju i razvijamo sjever, da zaštitimo multietnički imultivjerski sklad, antifašističke i evropske vrijednosti kao temeljne vrijednosti našeg društva bez kojeg nema prosperiteta Crne Gore“, zaključio je predsjednik Bošnjačke stranke.

Nakon intoniranja himni Crne Gore i EU na početku Kongresa, odata je pošta i proučena fatiha za dugogodišnjeg predsjednika BS Rafeta Husovića, dugogodišnjeg predsjednika BS, koji je preminuo 9. marta ove godine.

Zbog epidemiloških mjera, Kongresu je prisustvovao ograničen broj gostiju.

Prisutne delegate pozdravili su poslanik turske AK Partije Erol Kavundžu i direktor Fondacije Konrad Adenauer za Srbiju i Crnu Goru Norbert Bekman-Dirkes. Gosti Kongresa bili su i reis Islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat ef.Fejzić, ambasadorka Turske u Crnoj Gori Songul Ozan i drugi.

Povodom održavanja Kongresa, kako navode iz BS, stigao je i veliki broj telegrama od strane političkih partija, ambasada, udruženja i istaknutih pojedinaca. Između ostalih, telegrame su uputili predsjednik EPP-a Donald Tusk, predsjednik turske AK Partije Redžep Tajip Erdogan, predsjednik DPS-a Milo Đukanović, predsjednik SD-a Ivan Brajović, predsjednik HGI Adrijan Vuksanović, kao i predsjednik SDP Srbija Rasim Ljajić.

Izvor: Vijesti.me

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor