Građani već sada mogu pripremati zahtjev za legalizaciju bespravnog objekta nadležnim opštinskim sekretarijatima

Građani već sada mogu pripremati zahtjev za legalizaciju bespravnog objekta nadležnim opštinskim sekretarijatima, jer je Zakon o planiranju i izgradnji stupio na snagu 16. oktobra, rekao je Pobjedi generalni direktor Direktorata za razvoj stanovanja Marko Čanović.

Zahtjev se, objasnio je, podnosi na obrascu koji propisuje Ministarstvo održivog razvoja pravilnikom, a koji je već usvojen i stupiće na snagu nakon objavljivanja u Službenom listu.

„Već danas će obrasci biti na sajtu ministarstva. Da bi se objekat legalizovao mora biti izgrađen u skladu sa važećim planskim dokumentom, ili sa planom generalne regulacije, koji će se donijeti tri godine od stupanja na snagu ovog zakona, ili planskim dokumentom donesenim u međuvremenu. To praktično znači da će se u prvoj fazi postupak voditi samo za objekte koji su izgrađeni u skladu sa važećim planskim dokumentima, a za ostale će postupak biti prekinut do donošenja plana generalne regulacije“, kazao je Čanović.

Visina troškova legalizacije objekta zavisi od slučaja do slučaja.

„Ukoliko je objekat na državnom zemljištu predviđena je mogućnost otkupa uz saglasnost države ili opštine i plaćanje u 240 mjesečnih rata za objekte osnovnog stanovanja, odnosno 120 rata za ostale. Organ nadležan za legalizaciju, kada iz dokumentacije utvrdi da je objekat izgrađen na državnom ili opštinskom zemljištu, obavještava nadležni organ za imovinu da je postupak legalizacije pokrenut, te upućuju podnosioca zahtjeva da pokrene otkup“, kazao je Čanović i dodao da se legalizacija nastavlja nakon okončanja tog postupka.

Potom, objašnjava, podnosilac zahtjeva ulazi u proces rješavanja plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, koju takođe može platiti u 240 rata za osnovno stanovanje i 120 rata za ostale objekte.

„Dokaz o plaćanju ove naknade je neophodan uslov za legalizaciju. U primorskim opštinama plaća se i naknada Regionalnom vodovodu, najviše u 36 rata“, ističe on.

Izvor:Pobjeda

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor