Gradiće elektranu u Otilovićima

“Za malu hidrocentralu ‘Otilovići’ postoji već izgrađena infrastruktura i nedostaje praktično samo mehanika jer se izgradnja radi uz već postojeću branu I hidroakumulaciju”, kazao je Rovčanin“.

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma pozitivno je odgovorilo na zahtjev Elektroprivrede da izuzme iz zabrane gradnje malu hidroelektranu na akumulaciji u pljevaljskom selu Otilovići.

Izvršni direktor EPCG Nikola Rovčanin očekuje da će tender raspisati do kraja godine, a da bi radovi mogli početi već na proljeće 2022, ukoliko sve bude teklo planiranom dinamikom. U toku je formiranje komisije koja će pripremiti dokumentaciju i stvoriti uslove za raspisivanje tendera.

Predhodno je potrebno da Minstarstvo kapitalnih investicija da saglasnost na koncesiju za korišćenje viška vode iz akumulacije u Otilovićima, koja se koristi za potrebe Termoelektrane, a dio za vodosnabdijevanje Pljevalja.

Brana u Otilovićima izgrađena je 1982. godine na rijeci Ćehotini, sedam kilometara uzvodno od grada i koristi se za potrebe snabdijevanja vodom Termoelektrane Pljevlja za njen tehnloški proces. Visina brane je 59 metara, a zapremina stvorene hidroakumulacije je oko 18 miliona metara kubnih.

“Za malu hidrocentralu ‘Otilovići’ postoji već izgrađena infrastruktura i nedostaje praktično samo mehanika jer se izgradnja radi uz već postojeću branu I hidroakumulaciju”, kazao je Rovčanin, dodajući da će uticaj ove mHE u Otlovićima biti beznačajan na životnu sredinu, a kompanija, država i građani će imati značajne ekonomske i energetske koristi. Ova mala hidroelektrana za proizvodnju električne energije koristila bi višak vode iz već postojeće akumulacije koja je napravljena za potrebe rada TE “Pljevlja”.

“Prema dosadašnjim hidrološkim ispitivanjima srednji višegodišnji proticaj na profilu brane iznosi 4,68 metara kubnih u sekundi, što daje mogućnost izgradnje male hidroelektrane ‘Otilovići’ uz postojeću branu, čime bi se viškovi vode iz akumulacije, kao i voda biološkog minimuma koja se ispušta iz akumulacije, koristili za proizvodnju električne energije, sa značajnim tehno-ekonomskim efektima. Izgradnja MHE ‘Otilovići’ je analizirana od samog početka gradnje brane (1981), projektna dokumentacija više puta dorađivana (2001, 2011), ali bez realizacije do današnjih dana”, rekao je Rovčanin.

Izvor: Vijesti

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor