Gošović: Vlada da stvori pretpostavke da se ispoštuju prava majki nakon odluke Ustavnog suda

Demokratska Crna Gora održala je danas press konferenciju na kojoj je član Predsjedništva, Neven Gošović, informisao javnost se predsjednik Demokrata, Aleksa Bečić, otvorenim pismom obratio predsjedniku Vlade, Dušku Markoviću, povodom Odluke Ustavnog suda kojom su ukinute i 19. januara prestale da važe pojedine odredbe zakona kojim je uređen pravni status korisnica naknade po osnovu rođenja troje ili više djece.

Da podsjetimo, Ustavni sud je kao suprotnu Ustavu ukinuo odredbu zakona čijom primjenom je ostvarivanje prava na mjesečnu naknadu bilo uskraćeno majkama, kojima je radi korišćenja tog prava prestao radni odnos na određeno vrijeme. Ustavni sud je, takođe, kao nesaglasne sa Ustavom, ukinuo i odredbe člana 12 osporenog zakona, čijom isključivom primjenom su nadležni centri za socijalni rad donijeli oko 22.000 rješenja, kojima su sa danom 30.06.2017. godine obustavljene isplate naknada majkama.

„Predmetnom odlukom Ustavnog suda potvrđeni su naši navodi da su na skandalozan način, kršeći ustavne principe o vladavini prava i jednakosti svih pred zakonom, državni organi povrijedili prava majki“, istakao je Gošović.

Kako je rekao, navedena odluka Ustavnog suda obavezuje na primjenu člana 67 Zakona o Ustavnom sudu Crne Gore, kojim je propisano da „svako kome je povrijeđeno pravo konačnim ili pravosnažnim pojedinačnim aktom, donijetim na osnovu zakona ili drugog propisa za koji je odlukom Ustavnog suda utvrđeno da nije bio ili da nije u saglasnosti sa Ustavom, ima pravo da traži od nadležnog organa izmjenu tog pojedinačnog akta, kao i da predlog za izmjenu tog akta može podnijeti u roku od 6 mjeseci od dana objavljivanja odluke u Službenom listu Crne Gore.“

Dakle, sada majke, kojima Zakonom o izvršenju odluke Ustavnog suda, po bilo kom osnovu, nije omogućeno da ostvare pravo na mjesečnu naknadu, imaju svakako na zakonu zasnovan interes da pokrenu postupak za izmjenu rješenja donesenog na osnovu odredaba zakona za koje je Ustavni sud ocijenio da nijesu saglasne sa Ustavom.

„Predsjednik Demokrata Aleksa Bečić u otvorenom pismu, dostavljenom predsjedniku Vlade, posebno je ukazao da je Ustavom Crne Gore određeno da je odluka Ustavnog suda obavezna i izvršna, a da izvršenje odluke Ustavnog suda, kada je to neophodno, obezbjeđuje Vlada. Zakon o Ustavnom sudu Crne Gore, takođe, obavezuje Vladu i nadležna ministarstva na stvaranje procesnih pretpostavki za izvršenje navedene odluke Ustavnog suda i, time, zaštite prava majki, koja im nakon objavljivanja odluke Ustavnog suda, u skladu sa zakonom pripadaju. Poštovanje načela ustavnosti i zakonitosti, vladavine prava i zabrane diskriminacije, kao i zaštita prava majki kojima je mjesečna naknada predstavljala jedini izvor prihoda, obavezuju Vladu na navedeno hitno postupanje“, zaključio je Gošović.

Izvor: Demokrate.me

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor