Search
Close this search box.

Gdje zbog planiranih radova neće biti struje 14. i 15. marta

Iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema CEDIS saopštili su da će zbog planiranih radova na mreži, u ponedeljak i utorak, odnosno 14. i 15. marta, bez napajanja električnom energijom ostati naselja i ulice u više opština.

Planirani radovi za 14. mart 

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Slatina.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Budimlja,Mašte i dio sela Goražde, Glavaca.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 15 sati: Cerovo 2, Jabučina, Pavino polje, Potkrajci, Babića brijeg i Kruševo.

– u terminu od 08 do 16 sati: Gorice (nova TS), Rakonje, Lisičine, Cerovići – Muslići, Pećarska, Livadice, Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Zminac, Repetitor ‘Kurilo’, Tomaševo, Mojstir, Pruška, Loznice, Brzava, Kradenik, Dobrinje.

– u terminu od 10 do 14 sati: Čokrlije, Mahala, Krstače, Pavino Polje, Bijeli Potok, Grubješići, Kičava, Biokovac, Grab, Kovren, Vergaševići, Gorice, Slatka, Bliškovo, Stožer, Medanovići (dio naselja do potoka), Cerovo.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Smolice, Sjerogošte, Lugovi, Selišta, Ul. Mojkovačka i ul. Radoša Maškovića i Drijenak.

– u terminu od 08 do 16 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 14 sati: Razboj, Lojanice, Štitarica, Asfaltna baza, Kraljevo kolo, Biogradsko jezero.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Vrbica.

Plav

– u terminu od 09:30 do 14:30 sati: Novšiće.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: djelovi sela Grahovo i Radetina.

– u terminu od 11 do 12 sati: Agoviće.

Planirani radovi za 15. mart

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Podprisoje.

– u terminu od 08:30 do 15 sati: Gornja Brezna, Lug.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Poda.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: djelovi sela Šekular i Zagrađe.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 12 sati: Ravna rijeka.

– u terminu od 08 do 15 sati: Nedakusi.

– u terminu od 08 do 16 sati: Božovića polje, Žiljak-Ušanovići, Stožer 1, Njegnjevo, Stožer , Ravna rijeka , Banje selo, Slijepač most – Pali, Dobro brdo, Jagoče, Pećarska, Ravna rijeka, Majstorovina, Bojižovića polje, Slijepač most, Bojišta, Pali, Mijatovo kolo, Jabučina, Gevčina, Okladi, Nedakusi, Voljavac, Korita-Ličine, Sokolac, Poda-Gojevići, Donja Lipnica – Džafića brdo.

– u terminu od 08:30 do 14 sati: Medanovići.

– u terminu od 11 do 14 sati: Radulići.

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Durutovac.

– u terminu od 09 do 15 sati: Ravni, Bare i Međuriječje.

– u terminu od 09 do 16 sati: Jasenova, Ocka Gora, Međuriječje, Smolice, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Vlahovići, Gornja Rovca, Bogutov i Jasenov Do, Trmanje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Višnje, Repetitor RDC-a, Velje Duboko, Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica.

Mojkovac

– u terminu od 10 do 15 sati: Juškovića potok.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Radmanci.

Plav

– u terminu od 09:30 do 14:30 sati: Hakanje.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Džudževići i dio sela Biševo.

Iz CEDIS-a napominju da se navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

“U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni”, navodi se u saopštenju.

 

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor