Fekalije iz Termoelektrane slivaju se u Vezišnicu

Da je rijeka Vezišnica ugrožena od brojnih zagađivača koji direktno ispuštaju otpadne vode u njeno korito, dokaz je i činjenica da čak ni Termoelektrana ne prečišćava fekalnu kanaliziciju. Kanalizacija iz tog privrednog giganta direktno se ispušta u Vezišnicu i na taj način se doprinosi pogoršanju ionako loše situacije. Takva praksa traje više decenija, odnosno od kada Termoelektrana posluje.

      VEZIŠNICA ZATRPANA OTPADOM/ -B.JE

Kada odete kod nekoga ko ima nelegalni ispust, on kaže „kakav sam ja zagađivač sa ovim malim fekalnim kanalom u odnosu na Termoelektranu“?! Nažalost, pored individualnih otpadnih voda, ni Termoelektrana nije riješila problem nego je njena kanalizacija otvorenog tipa i ide direktno u Vezišnicu, istakao je ekolog Vaso Knežević, tokom rasprave u okviru projekta „Zajedno za čistiju i bistriju Vezišnicu“.

Knežević je kao veliki problem koji doprinosi zagađenju Vezišnice istakao i brojna domaćinstva u Donjim Kominima, čija fekalna kanalizacija odlazi u rijeku, a ukazao je i na problem odlaganja otpada.

On je naglasio da je Vezišnica najzagađeniji vodotok, ali da je samim tim i najzagađenija pritoka Ćehotine.

Za razliku od ranijeg perioda, kada je bila stjecište kupača i ribolovaca, sada niko ne dolazi na rijeku izuzev kada baca smeće i izvodi kanal od fekalne kanalizacije, kazao je Knežević i istakao da je veoma loše stanje i u gornjem toku Vezišnice gdje ima na desetine izvoda fekalne kanalizacije.

Knežević posebno naglašava da je zakonska obaveza da svako domaćinstvo ima urađenu septičku jamu, kao i da se ne ispuštaju ni otpadne vode iz objekata za stoku u rijeku.

Napretkom tehnologije, u smislu prečišćavanja fekalne kanalizacije, septičke jame više nisu prihvatljive već bioprečišćivači. Bioprečišćivači su veći izdatak za domaćinstva, a stanje na terenu pokazuje da se ne poštuje ni zakonska obaveza izgradnje septičke jame na prostoru gdje ne postoji fekalna kanalizacija, kazao je Knežević.

Kada su u pitanju otpadne vode, odnosno fekalna kanalizacija iz Termoelektrane, poseban je problem što u ovom privrednom objektu radi oko 200 radnika i što se rad odvija u tri smjene.Poslednjih godina i decenija niko nije postavljao pitanje otpadnih voda, kao što nije postavljano pitanje ni o otpadnim vodama iz stambenih objekata koje takođe završavaju u Vezišnici.

Najgore je stanje u u Donjim Kominima, narod svašta baca u Vezišnicu, a sve to ide u Ćehotinu, kazao je Knežević i pojasnio da se zaštitom Vezišnice štiti i Ćehotina.

Izvor:Dan

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor