Farmere ne zanima politika, samo rad

Stočari koji njeguju katunski način držanja životinja još uvijek su na crnogorskim planinama. Ekipa Agrosaznanja bila je na katunu Pločnik u Bihorskom kraju i tu je obišla uzorno domaćinstvo porodice Rastoder.

Haso Rastoder kaže da su zahvaljujuću ulaganjima sa lokalnog i državnog nivoa uslovi u katunu poboljšani.

“Da se putevi poprave i prodaja da bude korektnija, ovi seljački proizvodi da nijesu zapostavljeni. Nas farmere i seljake politika ne zanima, samo rad, da ono što proizvedemo i prodamo, da možemo od toga da živimo”, navodi Rastoder, za TVCG.

Rastoderi se bave stočarstvom, drže farmu krava.

“Ja slušam neke kada su ih pitali, može li da se živi od rada seljaka – ne. Iako pričaju i govore, samoga sebe tješe, da budem korektan – ne. Ima ona stara izreka, što ljeto donese zima ponese – takav je i seljački život”, kaže Rastoder.

Izvor: RTCG
NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor